Mededeelingen van het Bestuur - 100 jaar civiel-ingenieur