Verkenning van nadere compartimentering van dijkringgebieden