Automatisering algensimulaties en data-infrastructuur: Voortgangsrapport (P 1.3 & P 3.2)