Stabiliteit van tweegeulensystemen in estuaria; De invloed van plaat-geulinteractie nader beschouwd