Het inverteerbaar maken van matrices (Restricted Invertibility)