Gebruiksvriendelijker maken van de verwerking van open overheidsgegevens