Proeven ter bepaling van beddingsconstanten voor buisleidingen en platen te Almere-Haven.