Bereiding, smaak en anaesthetische werking van eenige alkoxy-amino-nitrobenzenen