Terug naar de basis: Belevingsgericht bouwen voor mensen met dementie. Back to basics: emotion-oriented building for people with dementia.