Brief betreffende "Stabiliteit westelijke kade van de Gemeenschapspolder" (kenmerk 3343)