Naar het behoud en een betere bescherming van de gouden rand van de Zuidwestelijke Delta