Measuring the volume flow of bulk on conveyor belts - Het meten van de volumestroom van bulk material op lopende banden