Nadere verfijning DUROSTA-model: Toetsing H/Tw-parameter en aanpassing t.b.v. porositeitsverschillen en strandtransporten