Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Zhao, G. (author), Visser, P.J. (author), Peeters, P. (author)
Embankment breaching is a composite process coupled by hydraulic processes and sediment transport processes. Erosion is the link in the interaction between breach flow and embankment material. Surface erosion starts in the initial breach phase and triggers the initial damage of the embankment. As the surface erosion develops completely, the...
report 2014
document
Visser, P.J. (author)
Dit rapport bevat een beschrijving van een studie naar de grootte van de bres die in de Afsluitdijk zal kunnen ontstaan nadat deze dijk is doorgebroken en mar de resulterende verhoging van het IJsselmeerpeil. Het doel van de onderhavige studie is een veilige (dus maximale) voorspelling van de totale te verwachten bresgrootte in de Afsluitdijk na...
report 2002
document
Bakker, W.T. (author), Van de Graaff, J. (author), Kraak, A.W. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
Op 6 en 7 oktober 1994 hebben twee grootschalige damdoorbraakexperimenten plaatsgevonden in Het Zwin in Zee uwsch-Vlaanderen. Vooral het eerste experiment op 6 oktober heeft veel publicitaire aandacht getrokkcn. Op het beslissende ogenblik, het begin van de proef rondom het tijdstip van hoogwater, verliep deze proef niet volgens verwachting. Het...
report 1996
document
Visser, P.J. (author)
The Technical Advisory Committee on Water Defences in the Netherlands has decided to develop a mathematical model for breach erosion in dunes and dikes, with which it will be possible to predict the growth of the breach and the discharge rate through the breach in case of a dike-burst. An essential part of such a mathematical model is the...
report 1994
Searched for:
(1 - 4 of 4)