Searched for:
(1 - 11 of 11)
document
Arens, S.M. (author), Van Dijk, P.M. (author), Baas, A.C.W. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van een extra aantal metingen aan de vegetatiedichtheid voor een drietal transecten bij Groote Keeten (N.-H.). Ten behoeve van de metingen is een grid vastgelegd waarmee de variatie in vegetatiedichtheid ook gekoppeld kan worden aan overstuiving. Op basis van de verzamelde gegevens staat vast dat er duidelijk...
report 1997
document
Baas, A.C.W. (author), Arens, S.M. (author), Van Dijk, P.M. (author), Van Boxel, J.H. (author)
Rekenmodel om effect van vegetatie op zandtransport door wind in rekening te brengen.
report 1996
document
Van Dijk, P. (author)
In dit rapport wordt ingegaan op drie deelonderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het TAWC-project 'Fysische modellering zeereepontwikkeling'. Doel van dit project is de ontwikkeling van een model waarmee effecten van beheersmaatregelen op de morfologische ontwikkeling van de zeereep kunnen worden voorspeld, teneinde het zeereepbeheer...
report 1996
document
Van Dijk, P.M. (author), Van Boxel, J.H. (author), Arens, S.M. (author)
In dit rapport wordt ingegaan op de modellering van sedimenttransport door de wind op het strand en in de zeereep. Het doel is te komen tot een model waarmee effect en van beheersmaatregelen op de morfologie van de zeereep kunnen worden voorspeld, ten einde het zeereepbeheer te optimaliseren. Dit rapport beschrijft (a) versie 0.0 van het SAFE...
report 1995
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
report 1988
document
Praagman, N. (author), Van Dijk, R. (author), Dijkzeul, J. (author), De Kok, J.M. (author), Plieger, R. (author)
Resultaten van twee 3-D simulatiemodellen worden getoond en deels vergeleken met de resultaten van een 2-D model. Tevens wordt achtergrondinformatie gegeven over de aangebrachte vereenvoudigingen in de beschrijvende vergelijkingen en over de gebruikte numeriek-wiskundige technieken. De uitkomsten van de berekeningen sluiten zowel kwalitatief als...
report 1988
document
Verboom, G.K. (author), Van Dijk, R.P. (author), De Ronde, J.G. (author)
HOOFDRAPPORT IS TE VINDEN IN [...]_tekst.pdf EN DE BIJLAGEN IN [...]_bijlagen.pdf In het voorliggende rapport is een model opgezet voor getij en windopzet berekeningen voor het Europese Kontinentale Plat. Het model is afgeregeld voor getijomstandigheden en er is een gevoeligheidsonderzoek gedaan naar de formulering van de...
report 1987
document
Van Dijk, W. (author), Agema, J.F. (author)
report 1985
document
Barends, F.B.J. (author), Van Dijk, J.J. (author)
The risk~analysis offers a method to determine the probability that an important function of a structure is no longer fulfilled (failure or malfunctioning). This probability should be selected having in mind the minimization of the generalized cost of the structure and the maximization of its utility (Minimax). Comparison of the contribution of...
report 1985
document
Van Dijk, R.J. (author)
On request of the companies Ballast Nedam and Havenwerken BV, Amsterdam, the Delft Hydraulics Laboratory has carried out some tests on a composite type breakwater for the harbour of Saldanha Bay, South-Africa, as an alternative of the original design of a spending beach. The tests served to establish a preliminary design of a breakwater cross...
report 1974
document
Van Dijk, R.J. (author)
Het onderzoek omvatte het meten van de golfoploop op een (-tal profielen bij een groot aantal golfhoogten, golfperioden en waterstanden. De profielen bestonden uit een teenkonstruktie van betonkubussen en stortsteen met aansluitend een glad talud. Een overzicht van de toegepaste profielen genummerd I-VI 1s te vinden in fig. 5 t/m 8. De...
report 1974
Searched for:
(1 - 11 of 11)