Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
West European housing systems in a comparative perspective gives an overview of the results of almost 20 years of international comparative housing research, carried out at OTB Research Institute for the Built Environment of the Delft University of Technology. Attention is paid to methodological aspects, the development of differences and...
book 2013
document
Hofland, H.J.A. (author), Brandt Corstius, H. (author), Noordervilet, N. (author), Grunberg, A. (author), Goldschmidt, T. (author), Wieringa, T. (author), Van der Heijden, A.F.Th. (author), Meijsing, D. (author), Hageman, R. (author), Verstegen, L. (author)
Sinds 2001 wordt jaarlijks een schrijver uitgenodigd om gedurende een periode van twee maanden het gastschrijverschap aan de Technische Universiteit Delft te vervullen. De TU Delft organiseert het gastschrijverschap in samenwerking met Verstegen & Stigter culturele projecten. Het gastschrijverschap begint met een openbaar openingscollege....
book 2010
document
Haffner, M. (author), Hoekstra, J. (author), Oxley, M. (author), Van der Heijden, H. (author)
The once clear demarcation of funding and roles of the social and market rental sectors seems to have become blurred in a number of European countries. Social renting is no longer provided only by non-profit organisations. The extent to which a gap can be identified between the social and market rental sectors in six countries in north-west...
book 2009
document
Van der Heijden, J. (author)
book 2008
document
Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Teisman, G.R. (author)
book 1999
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1996
document
Kullberg, J. (author), Van der Heijden, W.A.T. (author), Adrianow, J.A. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author), Toneman, H.W.M. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1996
document
Meijer, F. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1995
document
Conijn, J.B.S. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
Vanaf het midden van de jaren zeventig vormden discussies over de hoogte van de woonuitgaven van bewoners een belangrijk onderdeel van het volkshuisvestingsdebat. Ook voor de politiek was dit een gevoelig thema, waarnaar veel aandacht uitging. Rond het midden van de jaren tachtig verdween deze belangstelling grotendeels. Het Rijk concentreerde...
book 1994
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Kersloot, J.M. (author)
book 1993
document
Boelhouwer, P. (author), Van der Heijden, H. (author)
book 1992
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Papa, O.A. (author)
book 1991
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, H. (author)
De Randstad neemt in Europa een strategische plaats in. Door dit uit te buiten kan de Randstad zich ontwikkelen als een toplokatie in Europa. Daarnaast kent de Randstad opvallend veel problemen: luchtvervuiling, geluidshinder, files en kriminaliteit. De Randstad is tegelijkertijd een probleemakkumulatiegebied. Deze bundel is door medewerkers van...
book 1990
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
De opleving in de bouw van vrije-sectorwoningen, die gepaard gaat met een veel grotere nadruk binnen het woningbouwprogramma op de vrije sector, is voor het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) de reden geweest een onderzoek op te dragen aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) naar de...
book 1989
Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages