Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Van de Velde, P.A. (author)
Benamingen, waterstanden, golven, het dwarsprofiel, dijkdoorbraken, verberingswerken, dijkbewaking.
lecture notes 1976
document
Lohuizen, H.P.S. (author)
lecture notes 1978
document
Agema, J.F. (author)
Ontwerp en uitvoering van dijken en andere waterkeringen, belastingen, grenstoestanden, geo-hydrologische overwegingen, landschap, constructie onderdelen, uitvoering, voorbeeld.
lecture notes 1982
document
van Veen, J. (author)
Collegediktaat (handgeschreven aantekeningen)
lecture notes 1915
Searched for:
(1 - 4 of 4)