Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Majcen, D. (author), Itard, L.C.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Rekenkamer Metropool Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft in het kader van de overeenkomst ‘Bouwen aan de Stad II 2011-2014’ subsidies verstrekt aan woningcorporaties voor de renovatie van hun huurwoningen naar betere ener-gielabels. De subsidies waren gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot in de...
report 2014
document
Majcen, D. (author), Itard, L.C.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Rekenkamer Metropool Amsterdam De gemeente Amsterdam heeft in het kader van de overeenkomst ‘Bouwen aan de Stad II 2011-2014’ subsidies verstrekt aan woningcorporaties voor de renovatie van hun huurwoningen naar betere ener-gielabels. De Rekenkamer Amsterdam doet onderzoek naar de effectiviteit van de...
report 2014