Searched for:
(1 - 20 of 2,912)

Pages

document
Arkesteijn, P.G.M. (author), Van Eck, P. (author), Sweep, M.M. (author)
book 1988
document
catalogus van tentoonstelling
book 1983
document
Auger, J.F. (author), Bouma, J.J. (author), Künneke, R. (author)
What are the economic effects of the internationalization of infrastructures? We have addressed this question at the 12th Annual International Conference on the Economics of Infrastructures (Delft, May 2009). Internationalization of infrastructures refers to the increasing network interconnections of infrastructures across borders, and, as a...
book 2009
document
Mantelaers, P.A.H.M. (author), Koeleman, A.J. (author), Molengraaf, P.C. (author)
book 1989
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Den Haag
book 1997
document
Van Tuinen, E. (author), Heeger, H. (author)
book 1996
document
Konings, R. (author), Louw, E. (author), Visser, J. (author)
book 1990
document
Van Engelsdorp Gastelaars, R. (author), De Klerk, L. (author), De Knegt, M. (author), Terhorst, P. (author), Van de Ven, J. (author)
In opdracht van Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag en Instituut voor Sociale Geografie, Amsterdam
book 1987
document
Hengst, S. (author), Klein Woud, J. (author)
book 1993
document
Henkes, R.A.W.M. (author), Bakker, R.G. (author)
book 1997
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Verslag van een studiereis naar de opzet en implementatie van de Americans with Disabilities Act (ADA) . 14 t/m 22 november 1992
book 1993
document
Aben, R. (author), Van der Ree, P. (author), Steenbergen, C. (author)
Het landschapstheater omvat een veel grotere rijkdom aan decors, zetstukken en requisieten, dan er in een catalogus valt te etaleren. Toch hebben wij geprobeerd in deze eerste voorlopige versie van het boekje om een aantal van zulke beeldtypen te documenteren en de grenzen ervan af te tasten. Voor de voorbeelden hebben wij vrij geput uit onze...
book 1994
document
Bohte, W. (author)
Most Western national governments aim to influence individual travel patterns – at least to some degree – through spatial planning in residential areas. Nevertheless, the extent to which the characteristics of the built environment influence travel behaviour remains the subject of some debate among travel behaviour researchers. This thesis...
book 2010
document
Leergang georganiseerd door de Centrale Commissie voor Studiebelangen in samenwerking met de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, gehouden op 28, 29, 30 en 31 januari 1947 te Delft.
book 1947
document
Louw, E. (author)
In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de daadwerkelijke rol die deze douane-inrichtingen...
book 1990
document
Steenbergen, C.M. (author)
Dit boek levert een bijdrage aan de discussie in een poging tot herwaardering van de landschapsarchitectuur door het instrumentarium dat in bloeiperioden van de landschapsarchitectuur is ontwikkeld, bloot te leggen en te ontrafelen. Hierbij is bewust gekozen voor een beperking van besproken onderwerpen om wezenlijke vernieuwingen in het juiste...
book 1985
document
Groetelaers, P. (author)
book 1983
document
Kersloot, J.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
book 1996
document
Brevoord, C. (author)
Verslag van een onderzoek naar ervaringen van ondernemers met het vergunningen- en subsidiestelsel.
book 1983
document
Krebber, C.M. (author)
book 1996
Searched for:
(1 - 20 of 2,912)

Pages