Searched for:
(1 - 20 of 371)

Pages

document
Leergang georganiseerd door de Centrale Commissie voor Studiebelangen in samenwerking met de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, gehouden op 28, 29, 30 en 31 januari 1947 te Delft.
book 1947
document
Louw, E. (author)
In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de daadwerkelijke rol die deze douane-inrichtingen...
book 1990
document
Hoenderdos, T. (author), De Hoog, N. (author)
book 1994
document
Graafland, A. (author)
In dit boek wordt een beeld geschetst van de huidige situatie op het gebied van de automatisering en de informatievoorziening bij de Nederlandse gemeenten. De aandacht is vooral gericht op de onderliggende strukturen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de automatisering binnen de gemeenten. Naast een praktische waarde, die onderhevig is...
book 1989
document
Elsinga, M. (author)
Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Woningstichting VZOS, Den Haag.
book 1996
document
Van der Heijde, J. (author)
book 1994
document
Swets, H. (author)
In dit boek wordt een model en een computerapplicatie ontwikkeld voor de afweging van kwaliteit en kosten in de woningbouw. Het model is geschikt voor alle financieringssectoren. Voor dit model is het kwaliteitsbegrip uitgewerkt en het kostenbegrip gedefinieerd. Er is veel aandacht besteed aan informatiestructurering en aan kostenmodellen. Een...
book 1993
document
Raaymakers, A. (author)
"Als je oud wordt moet je de buurt uit" is een beschrijving van een planologisch onderzoek onder ouderen in de Da Costabuurt, een stadsvernieuwingsbuurt in Amsterdam Oud-West. Ervaringen en meningen van ouderen zij het uitgangspunt van dit onderzoek. Door groepsgesprekken en individuele interviews worden de knelpunten die zij ervaren in het...
book 1987
document
Conijn, J.B.S. (author), Van Deudekom, P.F.H. (author), Ooms, I.L. (author)
book 1987
document
Graafland, A. (author), Moret, A. (author), Smout, F. (author), Wessels, R. (author)
Uitgegeven in opdracht van de TH Delft, Afdeling Bouwkunde
book 1985
document
Priemus, H. (author)
book 1984
document
Priemus, H. (author), Smid, H.S. (author), De Beer, J. (author)
book 1995
document
Peeters, C. (author), Lefever, A. (author), Van der Linden, J. (author), Bruynseels, S. (author), Webers, H. (author)
In opdracht van Stichting Nederland Maritiem Land uitgevoerd door Policy Research Corporation N.V.
book 1999
document
Thijssen, C.C.F. (author)
book 1999
document
Conijn, J.B.S. (author), Ooms, I.L. (author), Plaat, A. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Volkshuisvesting.
book 1989
document
Dieleman, F.M. (author), Burie, J.B. (author), Stoppelenburg, P.A. (author), IJmkers, F. (author), Nederpelt, G.A.J. (author)
uitgegeven in opdracht van de Stichting Gestructureerde Samenwerking te Amsterdam
book 1985
document
Houben, P. (author)
"Feiten en visies ouderenhuisvesting" gaat in op het toenemend besef bij ouderen en hupverleners dat in de Nederlandse ouderenhuisvesting een andere aanpak gewenst is. Meer dan nu moet daarin hét accent komen te liggen op het zelfstandig wonen. Hierdoor kan het aantal ouderen dat doorgaans in het verzorgingstehuis terecht komt, verminderen. Deze...
book 1984
document
Westra, H. (author)
book 1985
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1989
document
Kuiper, J.A. (author)
"De Delftse Markt in tijd en ruimte" is een studie over het hart van Delft, het middelpunt van de stedelijke, soms van de nationale samenleving. Het oorspronkelijk grafelijke "Marcktvelt" werd in 1436 aan de stad in eigendom overgedragen; de Delftse Markt als openbare ruimte kan derhalve bogen op een geschïedenis van rond 550 jaar. De tijden...
book 1984
Searched for:
(1 - 20 of 371)

Pages