Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Wouters, J. (author), Mom, R. (author)
Het projectbureau Zeeweringen tracht in voorkomende gevallen maatwerk te leveren waar het betreft alternatieve typen dijkbekledingen. In dit kader is ook een middels GeoCrete versterkte bekleding nader onderzocht. In het voorliggende rapport wordt de ontwerprelatie tussen laagdikte en toelaatbare golfhoogte voor dit type dijkbekleding afgeleid.
report 2009
document
Smith, G.M. (author), Wouters, J. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Wouters, J. (author)
report 1991
document
Wouters, J. (author)
In de loop van de jaren zijn er verschillende modellen ontwikkeld om de stabiliteit van een steenzettirig te berekenen, zoals het analytische model en het numerieke model "STEENZET11. Ter verificatie van deze twee modellen zijn er grootschalige model proeven uitgevoerd. In het voorliggende raeetverslag worden deze proeven beschreven. Als...
report 1991
document
Wouters, J (author)
report 1993
Searched for:
(1 - 5 of 5)