Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Van der Rest, P. (author), Arnold, E. (author)
Deze handleiding is geschreven als achtergrond bij de detailadviezen aan het Projectbureau Zeeweringen. In een detailadvies voor het Projectbureau Zeeweringen worden alle randvoorwaarden voor het ontwerp vastgelegd. Deze randvoorwaarden bestaan uit golfcondities en waterstanden die geldig zijn voor een gedefinieerd dijktraject en andere...
report 2011
document
Jacobse, J.J. (author), Van der Zel, M. (author), Arnold, E. (author), Hofstad, E.J. (author)
Het in beeld brengen van toekomstige veranderingen in de Oosterschelde, uitgaande van de beschikbare bodemopnamen, vereist een stapsgewijze aanpak. Inhoudelijk worden eerst de bodems geanalyseerd en samengevoegd. Daarna vormen de bodems de basis voor het samenstellen van een zandbalans en het ontwikkelen van een prognosemodel. Op basis van het...
report 2008
document
Arnold, E. (author)
In dit detailadvies zijn de golfcondities beschreven voor de Oesterdam. Het detailadvies is opgebouwd uit twee delen: het samenvattende advies (ontwerpwaarden) en de bijlagen (aanpak/resultaten detailadvies en afslagberekeningen)
report 2007