Searched for:
(1 - 20 of 405)

Pages

document
Van der Tuin, M. (author), Reijm, A.B. (author), De Jong, T.K. (author), Smits, J. (author)
WebLab is an online academic tool used to improve education by providing a framework for teachers to supply a higher quantity and quality of assignments to students. Currently this system is being used in a variety of courses including the Concepts of Programming Languages course taught to bachelor students at the Delft University of Technology....
bachelor thesis 2013
document
De Jong, S.D. (author)
Luchtvervuiling vooral veroorzaakt door het verkeer zorgt voor grote problemen in Nederland. Daarom moeten gemeenten ieder jaar rapport uitbrengen over de luchtvervuiling in hun gemeente. In een aantal punten kan de luchtvervuiling berekend worden door gebruik te maken van gecompliceerde modellen, maar om te bepalen waar precies de toegestane...
bachelor thesis 2010
document
De Jong, M.D. (author), Kruit, C.J. (author)
A wireless data transmission system is developed and tested for Super E-paper.
bachelor thesis 2010
document
De Jong, M.A. (author)
Precieze uitwerkingen van twee indrukwekkende sommatieformules voor 1/pi volgens de methode van de gebroeders Borwein. 1 van de formules komt van de hand van Ramanujan. Veel details en behandeling van o.a. gamma- en betafuncties, Euler integraal, hypergeometrische reeks, elliptische integralen en bijbehorende transformaties, Legendre's relatie,...
bachelor thesis 2010
document
De Jong, H.C. (author)
De jachtclub van Scheveningen heeft een plaats in de haven van Schevenigen gekregen. Veel mensen vertoeven hier tijdens hun vrije tijd en in hun vakanties omdat het een aantrekkingspunt is voor recreatie. Deze verschillende functies en belangen van de haven leveren op zichzelf al veel werkgelegenheid op. Het havengebied van Scheveningen is dan...
bachelor thesis 2015
document
De Jong, N. (author)
Voor dit project, ter afronding van de bacheloropleiding Technische Informatica van de Technische Universiteit Delft, zijn een aantal componenten voor VCN-Web ontwikkeld; nadat een eerder project om medische redenen was afgebroken. Het VCN-Web systeem omvat een publieke gebruikerssite met veel dynamische informatie en voorzieningen, en...
bachelor thesis 2010
document
De Gunst, D.D. (author), De Jong, T. (author)
Typologie van gebouwen vormt een weergave van de stof zoals die voor colleges en bij begeleiding van het project onderwijs van kantoorgebouwen aan de Faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft door beide auteurs werd gegeven. De ordening naar kenmerken en eigenschappen wordt typologie genoemd. Het begrip typologie wordt in...
book 1989
document
Rietdijk, M. (author), De Jong, J. (author)
Verslag van de studiemiddag op 3 november 1994, georganiseerd door Faculteit der Geodesie (Technische Universiteit Delft), Vereniging voor Geografische informatie en Vastgoedinformatie (VGVI) en RAVI Overlegorgaan voor vastgoedinformatie.
book 1995
document
De Jong, M. (author)
book 1992
document
De Jong, T. (author)
book 1987
document
Homan, A. (author), Van der Weide, A. (author), Bordes, B. (author), Kwast, B. (author), Van den Heuvel, D. (author), Stegewerns, C. (author), Jongsma, C. (author), Van Ees, C. (author), Wouters, C. (author), Jauslin, D. (author), Wijnen, D. (author), Piccinini, D. (author), Dekker, E. (author), Van der Kooij, E. (author), Luiten, E. (author), De Jong, E. (author), Toni, F. (author), Aerts, F. (author), Verschuure-Stuip, G. (author), Stotijn, H. (author), Bakker, I. (author), Bobbink, I. (author), Meulenberg, I. (author), Woltjer, J. (author), Wilbers, J. (author), Niemeijer, J. (author), Lonsdale, J. (author), Wiers, J. (author), Pouderoijen, M. (author), Roos, A. (author), Hellendoorn, D. (author), Visser, K. (author), Storm-Prins, M. (author), Van der Helm, M. (author), De Vos, L. (author), Veldman, M. (author), Hartveld, M. (author), Den Ruijter, M. (author), Verbruggen, N. (author), Rickert, N. (author), De Graaf, P. (author), Van der Ree, P. (author), Aben, R. (author), Buijs, R. (author), Rooij, R. (author), Van der Velde, R. (author), De Wit, S. (author), Nijhuis, S. (author), Holtappels, S. (author), Meeks, S. (author), Van Assen, S. (author), Van Oosten, S. (author), Van den Busken, S. (author), Hermans, W. (author)
Het is haast onmogelijk om de werkzame jaren van Prof. Dr. Clemens Steenbergen hier op de TU Delft in het kort samen te vatten. Dit is een persoonlijk boek van collega's, medewerkers en studenten ter gelegenheid van zijn afscheid op 15. December 2011.
book 2011
document
De Gunst, D.D. (author), De Jong, T. (author)
Het kantoorgebouw behoort tot de categorie bedrijfsgebouwen waarbij efficiency, econom ie en exploitatie veel aandacht vragen Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als informatie bron over kantoorgebouwen voor studerenden, waarbij op een breed scala van aspekten die bij het ontwerpen van kantoorgebouwen naar voren komen wordt ingegaan....
book 1989
document
Van den Berg, P.J. (author), De Jong, W.A. (author)
book 1979
document
De Jong, T. (author)
Architektuurtypologie kan worden gezien vanuit een wetenschappelijke optiek of als instrument ten behoeve van de kritische beschouwing van architektuur en stedebouw; vooral de ontwerper kan de kennis van dit vakgebied gebruiken om te komen tot meer inzicht in zijn eigen werk. Zowel verdieping van de theoretische kennis als een beter...
book 1983
document
Van Duin, L. (author), De Jong, H.F. (author), De Jong, J. (author), Scheen, C. (author)
Mexx in Voorschoten Het decadente design Het provisorium Woontoren Bezuidenhout
book 1988
document
De Wolff, H. (author), Groetelaers, D. (author), De Jong, J. (author)
De gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten is op 17 juli 1996 in werking getreden. De wetswijziging werd door de regering noodzakelijk geacht om de (VINEX) verstedelijkingstaakstelling beter te kunnen realiseren. Vanuit de Kamer en van betrokkenen rond deze verstedelijkingstaakstelling, zowel uit de publieke als de private sector, kon de...
book 1998
document
Van Loon, F.D. (author), Pouderoijen, M.T. (author), Alberini, E. (author), Dijkstra, C.M. (author), Hagen, S.R. (author), De Jong, M. (author), Kiliço?lu, I.D. (author), Koukouvelou, A. (author), Mekel, M.L. (author), Schotting, K. (author), Shao, S. (author), Sun, X. (author), Terzi, O. (author), De Waal, W. (author), Van der Wal, I.A. (author), Zhang, B. (author)
Booklet of the elective course AR0048 2014/2015 ‘Landscape Architecture ON site - being part of Oerol’, an elective course of the MSc2 - Chair of Landscape Architecture at the TU Delft.
book 2015
document
De Jong, T.M. (author)
Deze publicatie verscheen precies 10 jaar geleden als studierapport nr. 11 van de Rijksplanologische Dienst in 's-Gravenhage en als academisch proefschrift te Delft. Het stuk is sindsdien telkens weer gebruikt bij de TU Delft en de Academies van Bouwkunst in Amsterdam en Rotterdam. De oude voorraad is inmiddels uitgeput, evenals overigens die...
book 1988
document
De Jong, F. (author)
Deel 5 van de serie 'Woonconsument en woningkwaliteit' geeft een overzicht van woonvoorkeuren zoals die in de afgelopen vijftig jaar naar voren zijn gekomen uitwoonwensen- en woonsatisfactieonderzoek. Daarbij komt ook de theorie rond woonvoorkeuren aan de orde. Tevens wordt ingegaan op de relevantie van woonvoorkeuren en onderzoek op dit gebied...
book 1997
document
Priemus, H. (author), De Jong, M. (author), Wassenberg, F.A.G. (author)
book 1994
Searched for:
(1 - 20 of 405)

Pages