Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Kaan, H.F. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Van Schaik, A.A. (author)
book
document
Van der Heijden, A.M.A. (author), Van Horssen, W. (author)
book 1981
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1986
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1987
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Westra, H. (author)
book 1988
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
De opleving in de bouw van vrije-sectorwoningen, die gepaard gaat met een veel grotere nadruk binnen het woningbouwprogramma op de vrije sector, is voor het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) de reden geweest een onderzoek op te dragen aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) naar de...
book 1989
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, H. (author)
De Randstad neemt in Europa een strategische plaats in. Door dit uit te buiten kan de Randstad zich ontwikkelen als een toplokatie in Europa. Daarnaast kent de Randstad opvallend veel problemen: luchtvervuiling, geluidshinder, files en kriminaliteit. De Randstad is tegelijkertijd een probleemakkumulatiegebied. Deze bundel is door medewerkers van...
book 1990
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Papa, O.A. (author)
book 1991
document
Boelhouwer, P. (author), Van der Heijden, H. (author)
book 1992
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Kersloot, J.M. (author)
book 1993
document
Conijn, J.B.S. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
Vanaf het midden van de jaren zeventig vormden discussies over de hoogte van de woonuitgaven van bewoners een belangrijk onderdeel van het volkshuisvestingsdebat. Ook voor de politiek was dit een gevoelig thema, waarnaar veel aandacht uitging. Rond het midden van de jaren tachtig verdween deze belangstelling grotendeels. Het Rijk concentreerde...
book 1994
document
Meijer, F. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1995
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1996
document
Kullberg, J. (author), Van der Heijden, W.A.T. (author), Adrianow, J.A. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author), Toneman, H.W.M. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1996
Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages