Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Priemus, H. (author)
book 1983
document
Priemus, H. (author)
book 1983
document
Fulpen, H. van (author), Van der Schaar, J. (author), Priemus, H. (author)
book 1983
document
Houben, P. (author)
book 1985
document
Backx, S.A.A. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1987
document
Houben, P.P.J. (author)
book 1988
document
Conijn, J.B.S. (author), Ooms, I.L. (author), Plaat, A. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Volkshuisvesting.
book 1989
document
Conijn, J.B.S. (author)
Onderzoek in opdracht van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, de Directie Coördinatie Bouwbeleid van het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen.
book 1989
document
Metselaar, A. (author), Meijer, F. (author)
book 1990
document
Conijn, J.B.S. (author), Papa, O.A. (author)
book 1990
document
Van der Ven, H. (author)
De huisvesting van allochtonen geniet al geruime tijd de belangstelling van beleidsmedewerkers, belangengroepen en politici. Achterstand en achterstelling dient bestreden te worden, zo luidt het devies. Deze studie naar de huisvestingssituatie an Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen gedurende de jaren tachtig, werpt een nieuw ligt op...
book 1991
document
Van der Ven, H. (author)
De huisvesting van allochtonen geniet al geruime tijd de belangstelling van beleidsmedewerkers, belangengroepen en politici. Achterstand en achterstelling dient bestreden te worden, zo luidt het devies. Deze studie naar de huisvestingssituatie van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen gedurende de jaren tachig, werpt een nieuw ligt op...
book 1991
document
book 1991
document
Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Vermeeren, J. (author), Adrianow, S. (author)
book 1991
document
Adrianow, S. (author)
book 1991
document
Van Eck, R. (author)
De laatste decennia worden steeds meer nieuwe initiatieven ontplooid voorde huisvesting en zorgverlening van ouderen. Hierbij onstaat een steeds grotere variëteit aan meer of minder nieuwe woon- en zorgconcepten. De aandacht voor dergelijke nieuwe, al dan niet grensverleggende, initiatieven groeit sterk. Nu het "experimenteren" van de jaren '10...
book 1992
document
Menkveld, A.J. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1992
document
Menkveld, A.J. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1993
document
Vijverberg, G.A.M. (author)
Het onderzoeksprogramma Kwaliteitssturing & Beheer wordt uitgevoerd onder leiding van prof. ir. H. de Jonge van de Vakgroep Bouwmanagement & Vastgoedbeheer van de faculteit Bouwkunde (TU-Delft). Het programma kent verschillende thema' s die elk weer bestaan uit verschillende clusters van onderwerpen. In dit rapport staat het thema...
book 1994
Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages