Searched for:
(1 - 15 of 15)
document
Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Als gevolg van het verstrekken van hoge leningen ten opzichte van de w/aarde van de woning, heeft de recente prijsdaling van koopwoningen ertoe geleid dat vooral recente kopers 'onderwater' staan. Dit heeft de risicoperceptie van vele eigenaar bewoners gewijzigd omdat een potentiƫle restschuld een doorverhuizing belemmert. Daarnaast komt deze...
journal article 2016
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H. (author), Van de Ven, B. (author)
journal article 1997
document
Van der Heijden, H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
journal article 1996
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
journal article 1995
document
Conijn, J.B.S. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
Vanaf het midden van de jaren zeventig vormden discussies over de hoogte van de woonuitgaven van bewoners een belangrijk onderdeel van het volkshuisvestingsdebat. Ook voor de politiek was dit een gevoelig thema, waarnaar veel aandacht uitging. Rond het midden van de jaren tachtig verdween deze belangstelling grotendeels. Het Rijk concentreerde...
book 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
journal article 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
book chapter 1993
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
journal article 1993
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
journal article 1993
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
journal article 1993
document
Boelhouwer, P. (author), Van der Heijden, H. (author)
book 1992
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Papa, O.A. (author)
book 1991
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author)
journal article 1991
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
journal article 1990
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
De opleving in de bouw van vrije-sectorwoningen, die gepaard gaat met een veel grotere nadruk binnen het woningbouwprogramma op de vrije sector, is voor het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) de reden geweest een onderzoek op te dragen aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) naar de...
book 1989
Searched for:
(1 - 15 of 15)