Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Anonymous, X. (author)
In de periode 1980-1984 is een meetprogramma uitgevoerd dat er toe moet leiden dat de hydraulische gegevens van de Oosterschelde en haar voordelta in de periode direct voorafgaand aan het gereeedkomen van de stormvloedkering (toestand "T2") zo goed mogelijk is vastgelegd ten behove van toekomstige beheers- en onderzoeksvragen.
report 1984