Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Brakel, J. (author), Van Geest, J.M. (author), Van Gelder, R.G.F. (author), Kooiker, H. (author), Tonnissen, J.Y. (author), Vos, C.J. (author)
Verslag van het werk van studiegroep II van de KIvI sectie voor tunneltechniek. Onderzoek naar het effect van fluctuaties in de temperatuur op afgezonken tunnels en tunnel delen.
report 1973
document
Vos, O.M.T. (author)
Er wordt uitgegaan van het aangegeven voorkeurstracé. Er wordt geen aandacht besteedt aan een eventueel alternatief tracé. Het project wordt beperkt tot het ontwerp van een alternatieve aanleg voor lange baanvakken, inclusief de bijbehorende kunstwerken. Speciale kunstwerken ter plaatse van kruisingen met rivieren en kanalen worden niet nader...
master thesis 1993