Searched for:
(1 - 20 of 253)

Pages

image
Smit, W.C. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
technical drawing 1924
image
Smit, R. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
technical drawing 1925
image
Smit, J.G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
technical drawing 1927
image
Smit, W.C. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
technical drawing 1929
document
Smit, W.C. (author)
doctoral thesis 1929
image
Smit, M.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
technical drawing 1938
document
Smit, P.P.A. (author)
master thesis 1958
document
Smit, P.P.A. (author)
master thesis 1958
document
Smit, N. (author)
Op initiatief van de commissie Bodembezinking van de Ned. Ver. Kust- en Oeverwerken werd een studie opgezet waarbij zowel theorie als praktijk en waterloopkundig modelonderzoek een rol hebben gespeeld. Op grond van daze studie en bij de toepassing in de praktijk opgedane ervaring kan thans worden gezegd, dat het zinken op stroom technisch gezien...
report 1960
document
Smit, B.C.H.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1960
document
Smit, A.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1961
document
Goossens, A.G. (author), Smit, G.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1965
document
Margarita, R.E. (author), Smit, W.P. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1966
document
Smit, J.A. (author)
report 1968
document
Borsboom, J. (author), Smit, H.C. (author), Zuiderwijk, J.J.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1970
document
Smit, A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1971
document
Smit, J.D. (author)
master thesis 1973
document
Smit, K. (author)
master thesis 1974
document
Smit, H.R. (author)
De problemen van Venetië vallen in 3 groepen uiteen. Er moeten maatregelen genomen worden tegen een eventuele stormvloed, tegen de vervuiling en de gebouwen verkeren in een zeer slechte staat. In het hoofdonderzoek wordt een constructie gedimensioneerd tegen een eventuele stormvloed.
master thesis 1976
document
Smit, H. (author), Lafort, G.J.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1977
Searched for:
(1 - 20 of 253)

Pages