Searched for:
(1 - 20 of 221)

Pages

document
Van Veen, J. (author)
Na het bombardement van Rotterdam was er de gelegenheid om de waterkering op voldoende sterkte te brengen. In deze nota wordt aangegeven hoe hoog de nieuwe waterkering voor Rotterdam moet worden
report 1940
document
Anonymous, A. (author)
In de nota worden enkele berekeningen verricht voor het bepalen van de benodigde dijkshoogte te Rotterdam. De lagere liggende gedeelten van den dijk zijn verwoest door een brand. Dit geeft aanleiding om rekening te houden met de toekomstige mogelijkheden. Dit rapport geeft een advies voor de hoogte van de dijken en straten bij de wederopbouw.
report 1940
document
Vreugdenhil, C.B. (author)
A great deal of literature has been devoted to gravity currents in estuaries. However, more or less detailed theoretical models of these phenomena are scarce. This is partly due to the fact that the equations have been difficult to solve if they describe the situation with some generality. This difficulty is surmounted by the use of digital...
doctoral thesis 1970
document
Korteweg, J. (author)
book 1978
document
Van der Flier, K. (author), Vermeyden, B. (author)
book 1986
document
Koolma, H.M. (author)
Het beheer van buurten komt uit de vergetelheid. Gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en andere instellingen tonen in toenemende mate belangstelling voor dit vraagstuk. Voor een groot deel is deze belangstelling het gevolg van de ervaringen die men heeft opgedaan in stadsvernieuwingsgebieden. Een slecht beheer in het verleden heeft...
book 1988
document
Hebly, A. (author), Palmboom, F. (author)
book 1990
document
Spaans, M. (author)
book 1990
document
Boersma, A. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de marktpositie van de naoorlogse etagebouw in de non-profit huursector in Rotterdam. Een belangrijk bestanddeel van het onderzoek was een woonbeelden-enquête onder bewoners van zes geselecteerde complexen. Aan hen is gevraagd om hun eigen woonsituatie qua woning en woongebied te...
book 1990
document
Van der Ven, H. (author)
De huisvesting van allochtonen geniet al geruime tijd de belangstelling van beleidsmedewerkers, belangengroepen en politici. Achterstand en achterstelling dient bestreden te worden, zo luidt het devies. Deze studie naar de huisvestingssituatie van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen gedurende de jaren tachig, werpt een nieuw ligt op...
book 1991
document
Priemus, H. (author), Bentvelsen, T. (author), Meijer, F. (author), Spaans, M. (author), Teule, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
De Jong, M. (author)
book 1992
document
De Roon, L.A. (author)
master thesis 1995
document
Teule, R. (author)
book 1995
document
Priemus, H. (author)
book 1995
document
Maat, C. (author), Van Rosmalen, B. (author)
book 1995
document
Priemus, H. (author), Wassenberg, F. (author), Van Rosmalen, B. (author)
book 1995
document
Rosemann, J. (author), Wigmans, G. (author)
De rol van de publieke planning en de mogelijkheid (en ook de wenselijkheid) om de stedelijke ontwikkeling in het postindustriële tijdperk te sturen zijn de centrale thema's van de conferentie "Vienna - Rotterdam: Forging the Future". De conferentie wordt georganiseerd door de bouwkundefaculteiten van de TU Delft en TU Eindhoven in samenwerking...
book 1996
document
Knibbe, M. (author)
De ontwerpstudie 'Ondergrondse Fruitopslag in de Merwehaven te Rotterdam' maakt deel uit van een studie naar het 'Bouwen van Industriele Ondergrondse Ruimten (BIOR)' van de gelijknamige deelprojectgroep van het LWI, het Land Water en Milieu Informatietechnologie programma. De deelprojectgroep BIOR is er op gericht een afwegingsmodel te...
master thesis 1997
document
Meijerink, W. (author)
De aanleiding van dit onderzoek was de vraag of een gewichtsmuur van Terre Armee geschikt is om als kademuur in de Waalhaven te Rotterdam te kunnen functioneren. In de Waalhaven moet een nieuwe kadeconstructie met een kerende hoogte van minstens 15,15 meter komen. Gezien de weinig draagkrachtige bodem, die bovendien zeer inhomogeen van opbouw is...
master thesis 1997
Searched for:
(1 - 20 of 221)

Pages