Searched for:
(1 - 20 of 36)

Pages

document
De Wolff, H. (author), Sloesen, V. (author)
conference paper 2015
document
De Wolff, H. (author)
conference paper 2015
document
De Wolff, H. (author)
conference paper 2015
document
De Wolff, H. (author), Sloesen, V. (author)
conference paper 2015
document
Ploeger, H.D. (author), De Wolff, H.W. (author)
Once abolished by the French, being a product of feudalism, reintroduced by the Dutch after the downfall of Napoleon’s empire. Heralded by both liberals and socialists after 1900 as a tool for governments to prevent land speculation and to implement spatial policies. A century later despised by many, considered to be a governmental cash cow. The...
conference paper 2014
document
Ploeger, H.D. (author), De Wolff, H.W. (author)
journal article 2014
document
De Wolff, H.W. (author)
Eindrapport in het kader van onderzoek in opdracht van Programma Vitale Vakantieparken Noord-Veluwe.
report 2014
document
De Wolff, H.W. (author), Van der Krabben, E. (author)
report 2014
document
De Wolff, H.W. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ministerie van I&M en Ministerie van BZK. In de zoektocht naar methoden en instrumenten om in de nieuwe context met minder (publieke) investeringsruimte private, particuliere en publieke investeringen te faciliteren zou ‘Stedelijke Herverkaveling’ wellicht een bijdrage kunnen leveren. Stedelijke...
report 2013
document
Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
Korthals Altes, W.K. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Groetelaers, D.A. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2012
document
Korthals Altes, W.K. (author), Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), De Wolff, H.W. (author)
De afgelopen tijd zijn er veel rapportages verschenen, waarin alternatieve oplossingen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling worden gepresenteerd. Deze rapportages zijn genalyseerd op conclusies en aanbevelingen richting gemeenten. Het geheel overziende, blijkt dat de gesignaleerde oplossingen voor de problematiek van gebiedsontwikkeling en...
report 2012
document
De Wolff, H.W. (author), De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Oost, L. (author)
journal article 2011
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2011
document
Wijntjes, W.G.J. (author), Bodewes, W. (author), Fleischeuer, S. (author), De Wolff, H.W. (author), Hoornstra, A. (author), Kleibergen, J.J. (author)
report 2010
document
Vaessen, M. (author), De Wolff, H.W. (author)
journal article 2010
document
Pijlman, L. (author), Van den Hazel, R. (author), Vaessen, M. (author), Nicasie, J. (author), Fokkema, M. (author), Borgmeijer, E. (author), Draaijer, P. (author), Nieuwenhuis, W. (author), Radstake, E. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author), Van der Sluis - Van Meijeren, M. (author), Adriaanse, C.M.M. (author), Ouwehand, A.L. (author), Romein, A. (author), Trip, J.J. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
book 2010
document
De Wolff, H. (author)
conference paper 2010
document
Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author), De Wolff, H.W. (author)
De volgende vragen komen aan de orde: Welke grondbeleidstrategie hanteert de gemeente Almelo op dit moment (volgens de nota grondbeleid en in de praktijk)? Wat is de reden/motivering om deze strategie te hanteren? Wordt dit in de praktijk waargemaakt, oftewel worden in de praktijk de doelstellingen bereikt die de nota grondbeleid voor ogen had?...
report 2010
Searched for:
(1 - 20 of 36)

Pages