Searched for:
(1 - 6 of 6)
document
Rentier, A.M. (author)
Dit bacheloronderzoek doet onderzoek naar de invloed van zuurstof op tumorgroei en andersom. Voor de zuurstofvergelijking wordt een diffusievergelijking geïntroduceerd die gediscretiseerd wordt met behulp van de Finite Volume Method, en vervolgens met behulp van Euler Achterwaarts geïntegreerd. De tumorgroei wordt met behulp van een exponentiële...
bachelor thesis 2015
document
Van Nee, M.M. (author)
In dit verslag wordt een wiskundig model voor tumorangiogenese gepresenteerd. Daarnaast wordt een model voor de zuurstofconcentratie en een model voor de tumorgrootte gepresenteerd. De angiogenese wordt op microschaal gemodelleerd door de verplaatsing van de toppen van bloedvaten per tijdsstap te berekenen. De verplaatsing wordt bepaald door...
bachelor thesis 2014
document
Schols, E. (author)
In dit project is het proces van tumorgroei gemodelleerd, met als belangrijkste wiskundige methoden de Level Set Methode en de Eindige Volume Methode. Hiervoor zijn partiële differentiaalvergelijkingen opgesteld voor de chemokinen- en zuurstofconcentratie. Aan de hand van deze concentraties wordt de groeisnelheid van de tumor bepaald. Aangezien...
bachelor thesis 2013
document
Borsje, L.J. (author)
Veel bestaande wiskundige modellen voor angiogenese (in zacht weefsel/huid) zijn 1-dimensionaal. Angiogenese is een complex proces dat nauw samenhangt met de attractant concentration, blood-vessel density en number of tips. Een aantal biologische processen zijn sterk bepalend voor de angiogenese, de belangrijkste zijn: 1. De chemotaxis zorgt...
bachelor thesis 2011
document
Crapts, L.Y.D. (author)
Angiogenese is de vorming van nieuwe bloedvaten uit bestaande bloedvaten. Als er een tumor is ontstaan, kan alleen de rand van de tumor gevoed worden met zuurstof uit omringend weefsel. De kern van de tumor wordt niet gevoed en daarom scheidt de tumor een stof uit waarna angiogenese plaatsvindt. Hierdoor komen de haarvaten bij de tumor en kan...
bachelor thesis 2010
document
Yung, C.L. (author)
Toepassing van de eindige elementen methode op angiogenese bij wondheling.
bachelor thesis 2009
Searched for:
(1 - 6 of 6)