Searched for:
(1 - 20 of 52)

Pages

document
Fitskie, A.H. (author)
Een onderzoek naar een woonvorm waarin de bewoners een multigenerationeel sociaal netwerk vormen en elkaar informele zorg en ondersteuning verlenen als alternatief op intramurale zorg
master thesis 2016
document
Overdiep, S.P. (author)
master thesis 2016
document
Kloek, Y.J.M. (author)
The topic of the research is the added value of the architect in adaptation-projects of State listed monuments. An adaptation-project is a construction project in which the function of the building changes. The research focussed on State listed monuments. These buildings are of national importance and therefore law protects them. This results in...
master thesis 2015
document
Meeuwsen, E.H.A. (author)
Herontwerp voor de P.C. Immanuelschool. Een wederopbouw basisschool in Amsterdam Nieuw-West waar door omstandigheden twee basisscholen één kavel moeten gaan delen. Als alternatief voor sloop en nieuwbouw richten het onderzoek en ontwerp zich op het renoveren en uitbreiden van het bestaande gebouw. Hierbij wordt voortgebouwd op de aanwezige...
master thesis 2015
document
Stulen, S. (author)
This design contains the transformation of Van der Kunbuurt in Amsterdam. This postwar neighborhood is in need of new spatial configurations and sustainable dwelling typologies suited for the 21st century living. The neighborhood is isolated between areas with different functions. The accessibility on the outside of the enclave are mainly...
master thesis 2014
document
Warmerdam, K.M. (author)
De hoofdvraag voor het afstudeerproject is hoe een bestaand kantoorgebouw getransformeerd kan worden naar woningen met klimaat adaptieve methoden? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is het onderzoek gericht op klimaat adaptieve methoden welke toepasbaar zijn binnen de architectonische opgave binnen Nederland. Het onderzoeksdoel was om...
master thesis 2014
document
Ketting, J.R. (author)
Dit onderzoek is een verkenning van het fenomeen bedrijfsverzamelgebouwen en probeert de noodzaak tot- en het nut van deze gebouwen systematisch te benaderen. Het competitieve voordeel is hierin een aspect waarmee een projectontwikkelaar zich onderscheidt van de competitie. De zoektocht is naar het vinden van een daadwerkelijk onvervulde...
master thesis 2014
document
Thoen, I. (author)
master thesis 2014
document
Steenkamer, T.M.C. (author)
In Nederland neemt de vergrijzing met de jaren toe. In 2010 was 15% van de bevolking 65 jaar of ouder en de verwachting is voor 2030 dat de groep groeit naar 24%. In de toekomst zal het aantal opname in verzorgingscentra dalen. Er worden strengere eisen opgesteld om gebruik te maken van deze voorziening. Bovendien worden de mensen ten opzichte...
master thesis 2014
document
Gorter, W.J. (author)
De Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid bestaat voor een relatief groot deel uit een oude en versleten bebouwing. De wijk is, op basis van metingen van de sociale index, aangewezen als probleemwijk. De situatie behoeft vernieuwing, waarvoor momenteel 1 plan in uitvoering is. Dit plan ‘Parkstad’ is vastgelegd in een grootschalig masterplan waarin...
master thesis 2014
document
De Jager, J. (author)
Hergebruik-opgave van een kerkgebouw in Amsterdam West. Transformatie naar wijkcentrum voor de hele buurt.
master thesis 2014
document
Zegwaart, M.L.W. (author)
This graduationproject is a transformation of the Burgemeester de Vlugtschool in Amsterdam Nieuw-West. This school was built according to the guidelines of the postwar ideas of Publieke Werken Amsterdam. It is a school with the plan in the form of a H, that's why it is called a H-School, with the principles of light, space and air. In my design...
master thesis 2014
document
Van den Eijnden, R.C.W.M. (author)
Onderzoek en ontwerp voor een voormalig industrieel gebied in de stad Bergen op Zoom. Hoofdvraag welke wordt beantwoord is; Welk stedenbouwkundig ontwerp kan een bijdrage leveren aan de transformatie van een voormalig industrieel gebied, wat fragmentatie in de directe omgeving moet verminderen, in tijden van economische recessie?
master thesis 2014
document
Mooij, M. (author)
There is some difficulty in determining the financial feasibility of the transformation of offices to residential care facilities. This research aims to fill that gap by analyzing the operating costs of residential care facilities and developing a LCC-calculation model with which to determine the financial feasibility of said transformations.
master thesis 2013
document
Van Aerschot, M.F. (author)
Het verduurzamen van de bestaande woningvooraad als kans voor nieuwe werkgelegenheid en energie opwekken met de inwoners van Kreekhuizen als katalysator voor sociale duurzaamheid.
master thesis 2013
document
Joosten, M.G.H. (author)
Het ontwerp is een transformatievoorstel voor 'Woongebouw De Kreek' in Groot-IJsselmonde in Rotterdam. Waar het onderzoek vooral op de woonbehoeftes van (kwetsbare) ouderen is gericht, is het ontwerp een woonomgeving voor verschillende doelgroepen.
master thesis 2013
document
Druijff, E. (author)
Komende jaren krijgen we in Nederland te maken met de vergrijzing. Deze maatschappelijke verandering vraagt om nieuwe (woon)concepten voor de ouderenzorg. In dit afstudeeronderzoek zijn enkele nieuwe concepten onderzocht aan de hand van de transformatie van een industrieel gebouw in Amsterdam West naar een wijk voor ouderen. Binnen het ontwerp...
master thesis 2013
document
Bellinga, N.A. (author)
This graduationproject is a design of a transformation of the Daniel Goedkoopschool to a child rehabilitationcentre in the district of Amsterdam. This school was built according to the guidelines of Publieke werken Amsterdam. A school with the principles of light, space and air. In my design I brought this principles back in a modern way to this...
master thesis 2013
document
Looman, B. (author)
master thesis 2013
document
Visser, B.C. (author)
Deze master thesis beschrijft in de eerste plaats een onderzoek naar de transformatie potentie van het voormalig postkantoor van Utrecht. In de tweede plaats beschrijft het de ontwikkeling van het INKOS LT instrument als toevoeging op het bestaande INKOS model. Het INKOS model berekent de financiële haalbaarheid van een transformatietransitie...
master thesis 2013
Searched for:
(1 - 20 of 52)

Pages