Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Joosten, M.G.H. (author)
Het ontwerp is een transformatievoorstel voor 'Woongebouw De Kreek' in Groot-IJsselmonde in Rotterdam. Waar het onderzoek vooral op de woonbehoeftes van (kwetsbare) ouderen is gericht, is het ontwerp een woonomgeving voor verschillende doelgroepen.
master thesis 2013
document
Snoep, K. (author)
Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen, dit heeft tot gevolg dat er een steeds grotere fysieke druk komt te liggen op de bestaande verzorgingshuizen en dat de beroepsbevolking te klein wordt om de groter wordende groep ouderen te verzorgen. Daarom dient er gezocht te worden naar een woonvorm en omgeving waarin ouderen...
master thesis 2012