Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Fitskie, A.H. (author)
Een onderzoek naar een woonvorm waarin de bewoners een multigenerationeel sociaal netwerk vormen en elkaar informele zorg en ondersteuning verlenen als alternatief op intramurale zorg
master thesis 2016
document
Lewerissa, B.R. (author)
Stelling. Woningdifferentiatie draagt positief bij aan het realiseren van een bevolkings-samenstelling, die zich laat identificeren met de specifi eke kwaliteiten en het karakter (identiteit) van Oud-Charlois. Onderzoeksvraag. Welke vormen van woningtransformatie van de bestaande voorraad in Oud-Charlois, kunnen in samenhang met nieuwbouw en...
master thesis 2012
document
Warmerdam, K.M. (author)
De hoofdvraag voor het afstudeerproject is hoe een bestaand kantoorgebouw getransformeerd kan worden naar woningen met klimaat adaptieve methoden? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is het onderzoek gericht op klimaat adaptieve methoden welke toepasbaar zijn binnen de architectonische opgave binnen Nederland. Het onderzoeksdoel was om...
master thesis 2014