Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Andringa, Sytze (author), Zoon, Job (author), van der Werf, Daan (author)
One of the greatest challenges in marketing is measuring the return of investment of a marketing campaign and translating that into a strategy. Companies spend a lot of money on marketing without knowing how eective certain marketing campaigns are. To solve this problem for bunq, we will be using machine learning to create a marketing...
bachelor thesis 2018
document
Andringa, A.J. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust tegen erosie, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Een zandsuppletie is een aanvulling van een kust met elders gewonnen zand. Grote voordelen van een zandsuppletie ten opzichte van een verdediging met strandhoofden of een strandmuur zijn de relatief lage aanlegkosten en het feit dat...
master thesis 1987
document
Andringa, A.J. (author)
Deelrapportage. De laatste decennia heeft een omwenteling plaatsgevonden in het ter beschikking komen van nieuwe materialen voor pijpleidingen, o.a. thermoplasten. In de baggertechniek echter worden op het stort nog steeds stalen pijpen gebruikt. Diverse proeven zijn genomen voor het bekleden van die leidingen. Behalve aan boord van schepen...
master thesis 1987