Searched for:
(1 - 20 of 58)

Pages

document
De Vries, J.G. (author)
Er wordt een programma geschreven voor de berekening van een twee-dimensionale getijberekening. De bewegingsvergelijking en de continuiteitsvergelijking worden helemaal uitgeschreven.
master thesis 1972
document
Kraaijenbrink, H.A. (author), De Vries, W.A. (author)
Door de Rijkswaterstaat, het Waterloopkundig Laboratorium, de Technische Hogeschool en nog enkele andere onderzoek instituten wordt samengewerkt in het kader van het Toegepast Onderzoek Waterstaat. Het onderzoek gebied omvat een groot aantal aspecten van de Waterbouwkunde, zoals grondmechanica, waterbeheer, waterbeweging, sedimenttransport en...
master thesis 1976
document
De Vries, H.A. (author)
In dit afstudeerverslag wordt het hoogwater probleem in en rondom Kuching besproken. Er waren drie locatie' s gegeven waar een hoogwaterkering gebouwd zou kunnen worden. Er is eerst een globale locatiekeuze gemaakt. Omdat de gekozen locatie een uitgestrekt gebied betrof en er binnen deze locatie geen definitieve locatie aangewezen kon worden is...
master thesis 1990
document
De Vries, A. (author)
Bij het ontwerpen van nieuwe tracés voor spoorwegen en autosnelwegen moet steeds vaker naar gebundelde altematieven worden gekeken. Hiervoor zijn echter geen standaard oplossingen voorhanden en ook een ontwerpmethodiek voor gebundelde tracés ontbreekt. In dit onderzoek is gezocht naar bundelingsconcepten. Dit zijn mogelijke oplossingen voor de...
master thesis 1997
document
De Vries, J.F. (author)
In scheepvaartkanalen worden er steeds meer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn oevers die bestaan uit een vooroever en een daarachter gelegen natte strook of plasberm. In de vooroever zitten openingen die dienen om vers water vanuit het kanaal naar de natte strook te laten stromen om ongewenste effecten van stilstaand water te...
master thesis 1998
document
De Vries, M.J. (author)
Flooding of an area can be described mathematically and by the use of scale models. The different flow regimes can be discerned using the scale model and then these regimes can be modelled using mathematical relations. This mathematical description can then be used to design simulation computer code for such a flooding. The first part ofthis...
master thesis 1999
document
De Vries, J. (author)
De afstudeeronderzoek is gericht op de vraag 'Hoe kan een 3D-GIS voor grootschalige toepassingen worden opgezet. De nadruk ligt hierbij niet op visualisatie, maar op de opslag van de gegevens en op de analysegereedschappen in drie dimensies. Visualisatie is wel van invloed op met name de opslag van driedimensionale gegevens. Er bestaan...
master thesis 2001
document
De Vries, M.P. (author)
master thesis 2002
document
De Vries, G.B. (author)
In Singapore, large-scale land reclamations are executed, in which among else Van Oord ACZ is participating. The subsoil of these reclamations often consists of soft, compressible materials, such as marine clay. Depending on the clay properties, the thickness of the soft layer and the thickness of the placed sand layer, a certain settlement will...
master thesis 2002
document
De Vries, G.B. (author)
In Singapore, large-scale land reclamations are executed, in which among else Van Oord ACZ is participating. The subsoil of these reclamations often consists of soft, compressible materials, such as marine clay. Depending on the clay properties, the thickness of the soft layer and the thickness of the placed sand layer, a certain settlement will...
master thesis 2002
document
Arnold, E. (author), Bonnes, J. (author), Breugem, A. (author), Cuypers, K. (author), Eijnthoven, E. (author), Van Haaren, D. (author), Kemerink, J. (author), Van der Mark, R. (author), De Vries, G. (author), De Wit, S. (author)
This report was written for the subject "Fieldwork Coastal Engineering". This subject was held for the first time in October 2002. The exercise was carried out in the Bulgarian city Varna and its surroundings out from October 6 to October 14. This report has the following structure. First, there is a journal in which the activities we undertook...
student report 2002
document
De Vries, W.D. (author)
master thesis 2003
document
De Vries, T.S. (author)
master thesis 2004
document
De Vries, S. (author)
Wave pools are designed to mimic surfing conditions as they exist along coasts. The Liquid Time Wave Pool concept, invented by Greg Webber, suggests a new method for wave generation. Waves are generated by a hull which moves in a channel. These "ship waves" break on a slope creating surf. Key feature of the concept is to make ship waves surfable...
master thesis 2007
document
De Vries, P.W. (author)
master thesis 2008
document
De Vries, H.J. (author)
master thesis 2008
document
De Vries, J. (author)
master thesis 2009
document
De Vries, B.R. (author)
This report is the result of the final graduation assignment within the scope of the Master of Science (MSc) programme Strategic Product Design (SPD) at Delft University of Technology (DUT). The graduation assignment was executed in the academic year of 2009-2010. 'We believe that Innovation and Brand Development are in fact very strongly...
master thesis 2010
document
De Vries, W.A. (author)
In this thesis the agent programming language GOAL is extended with communication. For GOAL we pur- sue an implementation that has a well-founded theory as well as providing pragmatic programming constructs for the programmer. Existing technologies are reviewed to explore their approaches. Many of these technolo- gies have Speech-act theory as...
master thesis 2010
document
De Vries, E. (author)
In this paper we show a way to create stable full body motion for a humanoid robot without defining all joint trajectories in advance. The full body motion is split in a task and compensation motion. The task motion can be generated in advance, while the compensation motion is obtained during execution of the task. We show that the compensation...
master thesis 2010
Searched for:
(1 - 20 of 58)

Pages