Searched for:
(1 - 20 of 64)

Pages

document
Jansen, H.J. (author)
master thesis 1968
document
Jansen, P.C.M. (author)
In de waterbouwkunde spelen golven een grote rol. Krachten op konstructies worden voor een belangrijk deel bepaald door watersnelheden t.g.v. golven en golfhoogtes. Golven kunnen ook zandtransporten veroorzaken. Om deze krachten en zand-transporten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen zijn studies noodzakelijk naar het gedrag van watergolven....
master thesis 1979
document
Jansen, E.F.P. (author)
Dit ontwerp omvat een model onderzoek naar het stroombeeld rond een pijp, die horizontaal is opgesteld nabij een zandbed en die dwars op de stroomrichting geplaatst is. Het stroombeeld is eenparig. Onderzocht is in hoeverre de potentiaalstromingstheorie toepasbaar is en of het resultaat hiervan bruikbaar is om een ontgrondingsdiepte te berekenen...
master thesis 1981
document
Jansen, J.F.P. (author)
Na een algemene inleiding, wordt in hoofdstuk 2 de afgezonken tunnel als bouwwijze behandeld. Omdat de Tigris een zeer groot sedimenttransport heeft, is het baggeren van een afzinkgeul zonder voorzorgsmaatregelen niet mogelijk. Daarom wordt gekozen voor het afzinken binnen de bescherming van een damwand. Het profiel voor deze damwand wordt...
master thesis 1985
document
Jansen, J.D. (author)
Part I: The computer program INTRA models the collapse behavior of trusswork offshore structures with the aid of two types of elements: 'Beam-column' elements, designed to simulate bending dominated failure of structural members, and 'strut' elements, that can represent normal force dominated failure. The behavior of both types of INTRA elements...
master thesis 1986
document
Jansen, S.E.A. (author)
Reeximination of the noursihments on Sylt, Germany using the methods described in the "Manual on Artificial Beach Nourishment" with a one-line method, assuming a Gaussian shape of the coastline. (Estimated year of publication)
master thesis 1988
document
Jansen, P.L.M. (author), Vreeburg, I.C. (author)
The Gulf of Khambat in India is an estuary with an extremely large tidal range which in average circumstances varies between approximately 4.5 m for a neap-tide and 8.5 m. f or an average spring-tide. This large tidal difference goes hand in hand with a tidal flow in the range of 6 to 11 * 109 m3 per tidal cycle. Due to these features the Gulf...
master thesis 1992
document
Jansen, M. (author)
In 1966 some communities in the western part of Noord-Brabant decided to build a harbour and industrial area (IHM) near Moerdijk. This area can be reached by ocean-going vessels. These vessels have a maximum draught of 8,40 meters. Since the closure of the Haringvliet and the Volkerak in 1970, there is deposition of silt and sand in the whole...
master thesis 1996
document
Jansen, A.A. (author)
In curtain coating, a falling liquid film impinges on a substrate that traverses underneath. In this thesis the flow in the area of impact, the so-called impingement zone, was investigated using the commercially available code NEKTON -Release 3.0-. The computational method used in this code is the spectral-element method and belongs to the class...
master thesis 1997
document
Jansen, M. (author)
In dit onderzoek staat het modelleren van de opwekking en transport van zoutspray centraal. De aanleiding tot dit onderzoek ligt in de vraag hoeveel zoutspray er in de duinen van Voome en Goeree neerslaat als Maasvlakte 2 aangelegd zal worden. Het produktiemodel van zoutspray is gebaseerd op het golfmodel uit Unibest en een produktie model...
master thesis 1998
document
Jansen, M.J. (author)
In the early seventies the hydrocarbon development of the Beaufort Sea - McKenzie delta region started with the search for oil. To determine if hydrocarbon reserves were to be found a number of artificial exploration-islands were designed and built between 1973 and 1986. Artificial islands were chosen to function as drilling platforms because...
master thesis 1999
document
Jansen, F. (author)
master thesis 2003
document
Jansen, D.A.E. (author)
De Amstelhof is een historisch complex aan de Amstel in Amsterdam. Het verzorgingshuis is gebouwd in 1681 en heeft tot op heden die functie behouden. Door de schaal van het gebouw en de bijzondere functie in de binnenstad is de morfologie van de bebouwing op het bouwblok afwijkend t.o.v. de directe omgeving. Het verzorgingshuis kan niet meer aan...
master thesis 2006
document
Jansen, R. (author)
master thesis 2008
document
Jansen, M. (author)
Het kantoorgebouw aan de Huis te Landelaan staat al een geruime tijd leeg. Het gebouw staat midden in een woonwijk van Rijswijk. In de nabije omgeving bevindt zich het hoogwaardige bedrijven- en kantorenterrein de Plaspoelpolder. In de Woonvisie op Rijswijk heeft de gemeente aan dit gebied de woonsfeer “hoogstedelijk wonen” toegewezen. Dit...
master thesis 2008
document
Jansen, S. (author)
master thesis 2009
document
Jansen, H.S. (author)
master thesis 2009
document
Jansen, T. (author)
The development of flexible neighbourhoods, by using research from complexity theory and analysis of historical neighbourhoods.
master thesis 2009
document
Jansen, R.J. (author)
Products are no longer solely judged on their functionality; this is nowadays taken for granted. Today's products distinguish themselves by the user experiences they elicit. Depending on the product at hand, audition may play an important role in establishing such an experience. Therefore, it is important for product designers to consider the...
master thesis 2009
document
Jansen, B. (author)
master thesis 2010
Searched for:
(1 - 20 of 64)

Pages