Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Majoor, Hinke (author)

In dit afstudeerproject wordt de architectuur benaderd als een proces.

Als onderdeel van de wereld.
Als iets dat in overgang is.
Aan constante verandering onderhevig.

Aan invloeden van buitenaf,
aan weer en wind,
aan de mens.

De mens die middels zijn handelen de wereld om hem heen vorm geeft....
master thesis 2017