Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages

document
van der Graaf, Onne (author)
'De Slufter' is a nature conservation area located in the Northwest of the Dutch Wadden island Texel which is inundated with seawater during storm events. The landward side of De Slufter is a sand dike which is part of the primary coastal defence ring of the island. HHNK, which is responsible for the coastal safety of Texel, currently relocates...
master thesis 2019
document
Van Bentum, K.M. (author)
The Lagos coast has been suffering high rates of erosion since the construction of three harbour moles, i.e. the West Mole, East Mole and the Training Mole, at the tidal inlet connecting the Lagos Lagoon to the South Atlantic Ocean. To provide for a permanent erosion mitigation measure and to create residential and commercial area for circa 400...
master thesis 2012
document
Van Walsem, T.D.B. (author)
The deep foreshore is the part of the cross-shore profile that is between 8 m and 20 m deep. Indications exist that this area might be deepening. In this report the long term morphological consequences of this possible trend on the sandy coast of Holland (the stretch between Hook of Holland and Den Helder, excluding artificial defences) are...
master thesis 2011
document
Hopmans, R. (author), Van Kessel, L. (author), Lendering, K. (author), Oud, M. (author), Tromp, R. (author)
The harbor of Surgidero de Batabano is a harbor that lies in the Gulf of Batabano in the South-Western part of Cuba. It serves as a connection between the main land of Cuba and the islands 'Isla de la Juventud' and Cayo Largo. The Batabano harbor suffers from sediment accretion. The accretion of sediment is harmful to port operations, since the...
student report 2011
document
Van der Woerdt, W. (author), Van den Bosch, I. (author), Heerema, R. (author), Ruijs, M. (author)
Master project report. The hydraulic efficiency of the river Araranguá will be increased by the construction of jetties at the mouth of the river. The river tends to migrate from south to north which decreases the hydraulic efficiency and causes flooding upstream during events of high discharge. To stop the migration the construction of jetties...
student report 2009
document
Van den Heuvel, S. (author), Hoekstra, R. (author), De Zeeuw, R. (author), Zoon, A. (author)
Master project report. Piçarras is one of the touristic beaches of Santa Catarina state in Brazil. Piçarras beach is a headland bay beach. In the bay irregular features like an island, rocky outcrops and shoals are present influencing wave propagation. In the south Piçarras is bounded by Piçarras river. The river mouth has been fixated in 1970,...
student report 2008
document
Bardoel, J.W. (author), Geerlings, J. (author), Hoonhout, B. (author), Van Sabben, A. (author), Zuidgeest, R. (author)
Master project report. This report describes the research done by the authors to the erosion and dune migration problems in the town Ingleses. Ingleses is located in the north of Ilha Santa Catarina in Brazil. This report describes a follow-up research on the research in 2007 of project group CF71 from Delft University of Technology. The beach...
student report 2008
document
Vissser, R. (author)
The shoreline develops on several time scales. At some places along the coast the amount of sand in a cross-section decreases continuously and the shoreline shifts landward. This phenomenon is called structural erosion and is often caused by an increasing longshore sediment transport along the coast. When it is necessary to protect the coast, e...
master thesis 2002
document
Barends, L.E.M. (author)
Kustmorfologische berekeningen van de kust van Abruzzo (Italie) ter ondersteuning van kustbeleid voor deze regio
master thesis 2002
document
Jörissen, J.G.L. (author)
Als gevolg van natuurlijke processen, zoals getijde en golven, is een kustomgeving voortdurend aan verandering onderhevig. Hierdoor is een zandige kust niet altijd stabiel en kan er op sommige plaatsen een achteruitgaande kustlijn worden aangetroffen. Indien zo'n achteruitgaande kustlijn een structureel karakter heeft, wordt dat vaak veroorzaakt...
master thesis 2001
document
Veuger, A. (author)
The area of interest in this study is the closed part of the Holland coast. This is the coastal stretch from Den Helder to Hoek van Holland. Here the coast is not interrupted by tidal inlets like at the Waddeneilanden or Zeeland.Due to erosion and accretion the coast is not always stable. Many investigations have been done on these phenomena...
master thesis 2001
document
Spadon, Y.J.A. (author)
Eerdere onderzoeken naar de bodembewegingen van de diepe vooroever van de Hollandse kust hebben aangetoond, dat er zodanige zandverliezen optreden, dat er sprake is van versteiling. Versteiling is het fenomeen, waarbij het profiel zich niet gedraagt als een vormvast evenwichtsprofiel, maar zich ontwikkelt naar een steiler profiel. Dit kenmerkt...
master thesis 2000
document
Kleinhout, K. (author)
With the COAST3D measuring campaign at a site near the town of Egmond a valuable data set is available with detailed measurements. This data set is useful for analysis of hydrodynamic and morphodynamic processes present in the Egmond (double breaker bar) system. Extensive calibration and validation of numerical models as not only a dense spatial...
master thesis 2000
document
Tönis, I. (author)
Het Haringvliet is een zeegat dat deel uitmaakt van het Deltagebied. Vanaf 1950 zijn er een aantal grote ingrepen gedaan in de monding van het Haringvliet, zoals de aanleg van de Maasvlakte en de Slufterdam en de bouw van de Haringvlietdam met spuisluizen. Door deze ingrepen is de hydrodynamische situatie en daarmee de morfologie ingrijpend...
master thesis 2000
document
Luning, P. (author)
Kennis van het gedrag van de Nederlandse kust is noodzakelijk voor een verantwoord kustbeleid op de lange en korte termijn. Tot nu toe wordt er bij het beheer van de kust gebruik gemaakt van modellen die de afslag voorspellen als gevolg van extreme condities. Wat er met het kustgebied gebeurt als gevolg van de gemiddelde condities kan nog niet...
master thesis 1999
document
Van der Kraan, M. (author)
Deze afstudeeropdracht betreft het onderzoek naar het mogelijke versteilen van de Hollandse kust. Het versteilen van de kust is het verdiepingsverschijnsel waarbij de dieptelijnen kustwaarts verschuiven. Deze verschuivingen van de dieptelijnen gaan gepaard met zandverlies op dieper water waardoor het kustprofielletterlijk steiler wordt. Dit...
master thesis 1999
document
Bekooij, J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerproject is ontstaan naar aanleiding van een prijsvraag van de gemeente Zijpe. Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Zijpe en Hazepolder werd een prijsvraag uitgeschreven met als onderwerp: "kijk op de kust". Door de TU-Delft, in samenwerking met Alkyon, werd aan de prijsvraag meegedaan. Hun "kijk op de...
master thesis 1999
document
Koeman, A.H. (author)
Een groot deel van de Nederlandse kust bestaat uit zand, waardoor de ligging van de kust niet vast is, maar constant in beweging is onder invloed van wind, golven en stromingen. Om de (zandige) kust goed te beheren is het nodig dat voorspeld kan worden wat er met de kust in de toekomst gaat gebeuren, door verschillende klimatologische...
master thesis 1998
document
Kuyl, M. (author)
Bij de bestudering van kusttransport processen is er nog steeds behoefte aan eenvoudige modellen waarmee deze processen gemodelleerd kunnen worden. Een dergelijk model is het lagenmodel (Bakker, 1968). Het lagenmodel is onder andere bruikbaar voor het berekenen van dwarstransporten die optreden door een verstoring van een kustprofiel. De...
master thesis 1998
document
Torrini, L. (author)
This master thesis is a contribution to the Dynamics of Beaches project, which is a part of the EU funded Human Capital and Mobility program (HCM). In this study, the 3D-effects of detached segmented submerged breakwaters, in the nearshore zone, primarily on the hydrodynamic processes and only secondarily on the morphodynamics, are investigated....
master thesis 1997
Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages