Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Peters, B.A. (author)
Het onderzoek betreft een verdieping in de mogelijkheden van groene gevels waarbij ingegaan wordt op de bouwfysische en bouwtechnische aspecten van het groen. Hiervoor worden vergelijkingen, berekeningen en metingen gedaan, waardoor een beter beeld kan worden gegeven van de eigenschappen en de toepasbaarheid van het groen aan een gevel.
master thesis 2011