Searched for:
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Dekker, W.A. (author)
master thesis 1956
document
Dekker, D. (author)
Uit de energiebeschouwingen blijkt, dat bij prothesebesturing alleen CO2 onder hoge druk in elektriciteit, opgeslagen in zilver-zinkaccu' s, in aanmerking komen als energiebron. De keuze uit deze twee mogelijkheden kan eerst gedaan worden nadat voor beide energievormen een bewegingssysteem gemaakt en getest is. Voor het gebruik van CO2 is een...
master thesis 1964
document
Dekker, J.A. (author)
master thesis 1964
document
Dekker, J.L. (author)
master thesis 1965
document
Dekker, J. (author)
Een nieuw type bekrachtigde handprothese (driegreep) , die de mogelijkheid bezit om zowel een verticale als een horizontale greep te realiseren, ondergaat in dit onderzoek een taakevaluatie. In de taakevaluatie test men de prothese met behulp van gezonde proefpersonen enerzijds op zijn prestatie voor het uitvoeren van standaardtaakjes en...
master thesis 1981
document
Dekker, A. (author), Hueting, D. (author)
master thesis 1984
document
Dekker, L. (author)
master thesis 1985
document
Dekker, H.R.E. (author)
Bij het beoordelen van de veiligheid die een bestaande(rivier)dijk biedt tegen inundatie speelt het faalmechanisme " macro-instabiliteit van het binnentalud " vaak een belangrijke rol. Indien, in een probabilistische benadering, de bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale faalkans van het systeem te groot geacht wordt, zal dit in de...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
De haven van Freeport, Texas, zal in de komende jaren te maken krijgen met een toenemende aanvoer van ruwe olie. De bestaande haven is hierop niet berekend. Er kunnen slechts tankers tot 40.000 DWT worden ontvangen, terwijl er gerekend moet worden op schepen van 125.000 DWT. Hiervoor zal een nieuwe oliehaven moeten worden aangelegd. Uit een...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
Voor de alternatieve dwarsprofielen van de stortstenen offshore golfbreker van Freeport, Texas, is op grond van een kostenminimalisatie een definitief ontwerp bepaald. Dit is gedaan vanuit de optiek van de opdrachtgever voor wie de volgende kosten van belang zijn: - bouwkosten en schadekosten tijdens de bouw - gekapitaliseerde schadekosten na de...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
In deze studie zal worden getracht de bevindingen van Seelig te testen en een bijdrage te leveren aan de kennis over het kruinbreedte-effekt.
master thesis 1986
document
Dekker, J.C. (author)
master thesis 1993
document
Dekker, J.C. (author)
master thesis 1995
document
Dekker, R. (author)
This master's thesis is written using data from experiments performed in the framework of the Human Capital and Mobility program of the European Union. Six universities work together to solve some of the unknown aspects related to the use of submerged breakwaters along sandy coasts. In this study data from 2DV tests carried out in Delft and...
master thesis 1996
document
Dekker, S. (author)
The main objective of this study is: investigation of the influence ofthe composition of the bed material on the composition of the suspended material at the reference level and on calculating the reference concentration, based on recent measurements. This objective was achieved by a study of literature, the investigation of data from six...
master thesis 2000
document
Jacobs, C.E.J. (author), Dekker, S. (author)
This thesis presents the result of measurements of sediment concentration due to currents and irregular waves. The measurements were conducted from April to September 1999, in the 'Lange Speurwerk Goot', a large flume in the Laboratory of Fluid Mechanics. The goal of the experiments, which are part of the European Research Program SEDMOC, was to...
master thesis 2000
document
Dekker, N.A. (author)
De Rotterdamse haven is een van de grootste havens van de wereld als het om containeroverslag gaat. De containerindustrie is voor de toekomst de belangrijkste groeimarkt voor Rotterdam. De ruimte in de Rotterdamse haven wordt echter steeds schaarser en er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar nieuwe innovatieve terminals en uitbreiding in de...
master thesis 2001
document
Dekker, P. (author), Van de Heuvel, Q. (author)
In dit onderzoeksverslag zullen we laten zien welke keuzes we in het ontwikkelproces hebben moeten maken. Een aantal keuzes konden we vooraf maken en hebben we bepaald in het vooronderzoek. Tijdens het project echter zijn we op een aantal problemen gestuit waardoor we de plannen toch moesten aanpassen. We laten daarom zien welke keuzes we konden...
bachelor thesis 2008
document
Dekker, M.C. (author)
Problem Statement. Today in the dense city of New York, every square meter is regulated by government. Their top-down method of city planning is driven by money, in which the use of public space has become restricted by an increasing amount of imposing rules. They have caused more barriers between the city and its residents and strongly...
master thesis 2009
document
Dekker, D. (author)
The master’s thesis explores reasons for Benelux Headquarters to locate in Breda. A literaturestudy is done about location dynamics, location factors and location characteristics. The characteristics of the city Breda are obtained. Open interviews are held with 6 Benelux Headquarters. The location factors of Benelux Headquarters and...
master thesis 2011
Searched for:
(1 - 20 of 45)

Pages