Searched for:
(1 - 17 of 17)
document
Van Dam, M.G.. (author)
Er is al vele jaren een opmerkelijk gebrek, zowel in het laboratorium als in het veldwerk, aan een betrouwbare methode voor het direkt meten van sediment koncentraties in turbulente stromen. Praktisch alle tot nu toe gebruikte methoden maken gebruik van het onttrekken van een monster, bestaande uit een zand - water mengsel, aan de stroom. Het...
master thesis 1973
document
Van Dam, J.D.F. (author)
On January 1st 1992 one of the most severe storms passed by the Northern North Sea. The Shell/Esso Tem platform is located in that area, north east of the Shetland Islands and has monitoring equipment installed. Time series data for surface elevation and velocity are analysed to obtain estimates for surface and velocity spectral densities and...
master thesis 1994
document
Van Dam, W.Th.A. (author)
master thesis 1996
document
Van Dam, F.C. (author), Van der Leije, M.R. (author)
De aanleiding van dit rapport is het documenteren van de ontwikkeling van het 3D LED-display. Het rapport bevat alle stappen tot de implementatie van het roterend gedeelte, waarbij nadruk op een heldere en stabiele weergave van verschillende kleuren ligt. Er zijn een tweetal keuzes gemaakt om op het roterende gedeelte een mooie 3D...
bachelor thesis 2007
document
Van Dam, M.C. (author), Van Egmond, J.A. (author)
Veel culturele en onderzoeksdata wordt tegenwoordig gearchiveerd. Bij zo'n archief is het van belang dat het op lange termijn nog meegaat, dus dat technologische veranderingen het archief niet ontoegankelijk maken. Voor software en andere dynamische data levert dit speciale problemen op, aangezien het meer afhankelijkheden heeft dan normale data...
bachelor thesis 2011
document
Van Dam, T.H. (author)
master thesis 2011
document
Van Dam, L. (author)
Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg ontstaat er een dreigende leegstand in verzorgingshuizen. Naar aanleiding hiervan zijn de kansen en obstakels van de herbestemming van leegstaande verzorgingshuizen onderzocht. De hoofdvraag luidt dan ook: Wat zijn de kansen en obstakels van de herbestemming van leegstaande verzorgingshuizen naar een...
master thesis 2013
document
Van Dam, R.M. (author)
graduation work delft school of design by Renske Maria van Dam
master thesis 2013
document
Van Dam, M.R. (author)
De Haarlemmerpoort in Amsterdam is in een isolement geraakt door stedelijke veranderingen door de jaren heen. Daarbij is de publieke functie verschoven naar een woonfunctie waardoor het monument in zijn geheel privé gebied is. Mijn voorstel voor het gebied schept nieuw stedelijk domein door het toevoegen van volume op het Haarlemmerplein en zet...
master thesis 2014
document
Van Dam, M.C. (author)
We create a new multi-language corpus for author verification based on Wikipedia talkpages, and evaluate the influence that differences in topic and time have on character n-gram author profiles. Topic alignment between two texts is found to increase author verification precision, and an authors writing style is found to change over time, but...
master thesis 2014
document
Van Dam, E.M. (author)
This thesis experimentally assesses the inflow towards the propulsors and the pressure distribution at the propulsor fan-face for the boundary layer ingesting D8 aircraft, and examines the dependence of the model, the propulsor and the flight condition on the inlet distortion. Use is made of mini-tuft flow visualization and five hole probe...
master thesis 2015
document
Van Dam, J. (author)
This study investigates four numerical models to approximate the static and dynamic resistance of an unreinforced masonry wall loaded in one-way out-of-plane bending. From validation with experimental data it was found that for the combination of shell and interface elements with discrete cracking the static and dynamic behaviour of unreinforced...
master thesis 2015
document
Van Dam, L. (author), Van Dijk, S.A. (author), Van der Kaay, M.S. (author)
A High-Speed Digital-to-Analog converter system is proposed that is controlled using USB 3.0. Possibilities to improve the refresh rate and resolution are researched to meet the standards of modern measurement systems. For instance, adaptive optics often uses a DAC in its feedback loop, but the USB DAC systems currently available provide...
bachelor thesis 2015
document
Coppoolse, J.T. (author), Van Dam, W.J.L. (author)
This thesis was made for the Bachelor Graduation Project (Electrical Engineering). The purpose of the project was to design an audio-based game for visually impaired children. In this thesis the gameplay and the graph- ical user interface are designed. We choose to make a simplified dungeon crawler in the programming language Python. We designed...
bachelor thesis 2015
document
Van Dam, J.P.B. (author)
Basic oxygen furnace (BOF) slag is a by-product of the steel conversion process in a basic oxygen furnace. A previous study at Tata Steel in Ijmuiden has discovered the inhibition effect of BOF-slag on the corrosion of cold rolled- and hot-dip galvanized steel. This inhibition effect and its mechanism was studied in this work and its was...
master thesis 2015
document
Van Dam, E. (author)
De Jong Gortemaker Algra, a Rotterdam based architectural firm, initiated this project. The company designs mostly for social projects, e.g. hospital buildings and schools. When designing a hospital building they have to consider multiple stakeholders. To them the patient experience was an area in which they had little expertise. They started...
master thesis 2015
document
Van Dam, M.P.L. (author)
master thesis 2016
Searched for:
(1 - 17 of 17)