Searched for:
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Dekker, P. (author), Van de Heuvel, Q. (author)
In dit onderzoeksverslag zullen we laten zien welke keuzes we in het ontwikkelproces hebben moeten maken. Een aantal keuzes konden we vooraf maken en hebben we bepaald in het vooronderzoek. Tijdens het project echter zijn we op een aantal problemen gestuit waardoor we de plannen toch moesten aanpassen. We laten daarom zien welke keuzes we konden...
bachelor thesis 2008
document
Abrahams, Joel (author), Andreadis, Georgios (author), Boone, Casper (author), Dekker, Felix (author)
Library developers are often unaware of how their library is used exactly in practice. When a library developer changes the internals of a library, this may unintentionally affect or even break the working of the library users' code. While it is possible to detect when a syntactic breaking change occurs, it is not as easy to detect semantic...
bachelor thesis 2018
document
Dekker, T.D. (author), Jaspers, M.J. (author)
Met behulp van een MRI-scanner kan er bij een patiënt een afbeelding gemaakt worden van de binnenkant van het lichaam zonder dat deze opengemaakt hoeft te worden. Deze afbeeldingen worden gemaakt om een diagnose te stellen. De arts kan beter zien wat er aan de hand is met de patiënt als de resolutie van de afbeelding verbetert. De resolutie kan...
bachelor thesis 2012
document
Dekker, Lennart (author)
Een tekort aan zoet water zal in de toekomst een groot probleem zijn. Daarom zijn er diverse<br/>technologieën, die het mogelijk maken om zout of brak water naar zoet water om te zetten. Eén van deze technologieën is omgekeerde osmose (Reverse Osmosis (RO)). Aan deze technologie kleven echter nog nadelen. Een van deze nadelen is de kalkaanslag ...
bachelor thesis 2015
document
Dekker, K. (author)
A sustainable housing project in Kumasi, the second largest city of Ghana. Part of the neighbourhood and their 'compound' houses are tranformed. The area is as an example project to show that fast growing and developing of a neighbourhood(in a developing country) also can happen in a sustainable and concious way.
master thesis 2011
document
Dekker, Gerben (author)
Small scale inland shipping, especially in the case of transported containers, is used only marginally compared to its capacity. The small inland waterways have abundant capacity to accommodate up to 700 percent more transport. On the other hand, road based container transport is cause for external damages in the form of congestion, emissions...
master thesis 2018
document
Dekker, H.R.E. (author)
Bij het beoordelen van de veiligheid die een bestaande(rivier)dijk biedt tegen inundatie speelt het faalmechanisme " macro-instabiliteit van het binnentalud " vaak een belangrijke rol. Indien, in een probabilistische benadering, de bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale faalkans van het systeem te groot geacht wordt, zal dit in de...
master thesis 1986
document
Dekker, Milan (author)
The inland ports play an important role in the Dutch transport system, but it will undergo changes as a result of the societal changes in demand for services and goods and the changes in hydraulic conditions. The inland port has to adapt to these developments in order to reduce the threats and to increase the opportunities, but this requires...
master thesis 2018
document
Dekker, W.A. (author)
master thesis 1956
document
Dekker, J.C. (author)
master thesis 1995
document
Dekker, T.J. (author)
Ondanks alle ontwikkeling om meer energie te besparen in bestaande woningen, investeren woningeigenaren nog steeds niet massaal in energiebesparende maatregelen. Eén van de redenen is dat energiebesparende maatregelen nog weinig invloed hebben op de verkoopprijs van een woning. Zou dit wel het geval zijn, dan kan het financiële plaatje een stuk...
master thesis 2014
document
Dekker, L. (author)
master thesis 1985
document
Dekker, R. (author)
This master's thesis is written using data from experiments performed in the framework of the Human Capital and Mobility program of the European Union. Six universities work together to solve some of the unknown aspects related to the use of submerged breakwaters along sandy coasts. In this study data from 2DV tests carried out in Delft and...
master thesis 1996
document
Dekker, R.C.M. (author)
master thesis 2017
document
Dekker, D. (author)
The master’s thesis explores reasons for Benelux Headquarters to locate in Breda. A literaturestudy is done about location dynamics, location factors and location characteristics. The characteristics of the city Breda are obtained. Open interviews are held with 6 Benelux Headquarters. The location factors of Benelux Headquarters and...
master thesis 2011
document
Dekker, J. (author)
Een nieuw type bekrachtigde handprothese (driegreep) , die de mogelijkheid bezit om zowel een verticale als een horizontale greep te realiseren, ondergaat in dit onderzoek een taakevaluatie. In de taakevaluatie test men de prothese met behulp van gezonde proefpersonen enerzijds op zijn prestatie voor het uitvoeren van standaardtaakjes en...
master thesis 1981
document
Dekker, S. (author)
The main objective of this study is: investigation of the influence ofthe composition of the bed material on the composition of the suspended material at the reference level and on calculating the reference concentration, based on recent measurements. This objective was achieved by a study of literature, the investigation of data from six...
master thesis 2000
document
Dekker, N.A. (author)
De Rotterdamse haven is een van de grootste havens van de wereld als het om containeroverslag gaat. De containerindustrie is voor de toekomst de belangrijkste groeimarkt voor Rotterdam. De ruimte in de Rotterdamse haven wordt echter steeds schaarser en er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar nieuwe innovatieve terminals en uitbreiding in de...
master thesis 2001
document
Dekker, M.J. (author)
Suction caissons are a type of offshore foundation that allow for fast and noise-free installation and decommissioning of offshore structures. They have been used for 30 years in the oil and gas industry and are also becoming more common in the offshore wind sector as a promising way to cost reduction, both for foundations of single turbines and...
master thesis 2014
document
Dekker, P. (author)
master thesis 2011
Searched for:
(1 - 20 of 45)

Pages