Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Brouwer, S.E.M. (author)
Design of a dwelling project in the neighbourhood Kreuzberg in Berlin, Germany. This is seen as a chance to create a residential building where families can identify with. As well with the building as with the public and semi-public space around it. This also influences the design of the dwelling.
master thesis 2011
document
Brouwer, K.M. (author)
De stedelijke plekken van Varallo Sesia worden doorgetrokken over een locatie. Op deze locatie staat een door krimp leegstaand ziekenhuis die op deze manier nieuwe betekenis krijgt. Kunst word als kathalyserende factor gebruikt midden in deze locatie. Hierdoor worden bestaande krachten van Varallo Sesia verbonden maar ontstaat er ook een nieuw...
master thesis 2012