Searched for:
(1 - 20 of 43)

Pages

document
Van Dijk, P.M. (author)
master thesis 1963
document
Van Dijk, E.J. (author)
Na een vorig onderzoek, waarin gemeten werd in een vaste opstelling, bestond een gematigd optimisme t.a.v. de toepasbaarheid van een spierhardheidsopnemer voor het sturen van een pneumatiese protese. Deze opnemer wordt met een konstante kracht op de spier gedrukt en levert een mechanies signaal. In dit onderzoek is nagegaan of het ontstane...
master thesis 1976
document
Van Dijk, S. (author), Versluijs, P.W. (author)
Dit rapport bevat 5 deelrapporten waarin aanzet wordt gegeven tot het probabilistisch ontwerpen van breasting dolphins. Deelrapport 1: vergelijking afgeleid aanmeren schip Deelrapport 2: afmeermanoeuvres Deelrapport 3: metingen met geodimeter Deelrapport 4: numeriek model afmeren van een schip Deelrapport 5: faalkans
master thesis 1986
document
Borsboom, R.A. (author), Van Dijk, W.J. (author)
Het afstudeerprojekt "Lac Tunis" is opgesplitst in twee gedeelten; een Civiel-Bedrijfskundig deel, waarin de simulatie van een baggerprojekt behandeld wordt en een Waterbouwkundig deel, dat de aansluiting van het meer op de zee (baai van Tunis) behandelt. Hiertoe is het verslag in drie delen opgesplitst; - een algemeen gedeelte, dat de...
master thesis 1986
document
Borsboom, R.A. (author), Van Dijk, W.J. (author)
In hoofdstuk 1 is de afbakening van het probleem waar de onderzoekers zich in hebben verdiept weergegeven. Ook wordt hier nog enige inleidende informatie over zandsluitingen in het algemeen gegeven. Vervolgens is in hoofdstuk 2 een overzicht van de beschikbare theoretische en experimentele kennis op het gebied van taludopbouw gegeven, zoals die...
master thesis 1987
document
Van Dijk, R.P. (author), Eimers, P.J. (author)
De vraag naar ligplaatsen in de jachthaven van Breskens, gelegen aan de Westerschelde, is de laatste jaren sterk toegenomen. De watersportvereniging die het beheet voert over de haven, onderzoekt of het rendabel is om de haven uit te breiden. Een van de posten die zwaar op de exploitatiekosten drukken zijn de jaarlijks terugkerende baggerkosten....
master thesis 1987
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
master thesis 1988
document
Van Dijk, H.A.N. (author)
master thesis 1991
document
Van Dijk, R.W. (author)
master thesis 1997
document
Van Dijk, B. (author)
master thesis 2001
document
Van Dijk, M. (author)
master thesis 2006
document
Van Dijk, G.J. (author)
master thesis 2007
document
Van Dijk, R. (author)
master thesis 2007
document
Van Dijk, C. (author)
master thesis 2009
document
Van Dijk, W. (author)
master thesis 2009
document
Van Dijk, H.J. (author)
Delft University of Technology is, and wants to be, a university at the forefront of technological development. As such, it is perpetually involved in furthering technological advancement in the interests of society. In line, the Faculty of Architecture wants to be an international leading (designer’s) education for students and scientists all...
master thesis 2009
document
Van Dijk, J. (author), Stinissen, R. (author)
Contemporary city-regions are facing major challenges concerning the relation between mobility and urbanity. A concrete example of this is the phenomenon of urban sprawl, which evolved in the US and also in Western Europe. The car is a very popular mode of transportation. However, the automobile has some serious spatial consequences. It had a...
master thesis 2010
document
Van Dijk, R.C. (author)
Research by design in the field of architecture (functionality; spatial quality; materialization) in context and relation to the master plan for Technopolis, with a focus on building technology (adaptive façade technology).
master thesis 2010
document
Van Dijk, R.C. (author)
The aim of this research is to study the possibilities of adaptation in a façade in order to be able to design an adaptive façade for the future faculty of Architecture at TU Delft. In general, an adaptive façade has the ability to change, responding to changing internal and/or external climatic conditions influencing room comfort. It was...
master thesis 2010
document
Van Dijk, C.C. (author)
In industrial processes about 80% of the energy demand is in the form of heat. One of the problems of the industrial waste heat is the low temperature of this heat. The department of energy efficiency and infrastructure, 'E&I' of the Energy research Center of the Netherlands 'ECN' runs projects in order to use industrial waste heat with a...
master thesis 2010
Searched for:
(1 - 20 of 43)

Pages