Searched for:
(1 - 20 of 53)

Pages

document
Van Dijk, P.M. (author)
master thesis 1963
document
Van Dijk, E.J. (author)
Na een vorig onderzoek, waarin gemeten werd in een vaste opstelling, bestond een gematigd optimisme t.a.v. de toepasbaarheid van een spierhardheidsopnemer voor het sturen van een pneumatiese protese. Deze opnemer wordt met een konstante kracht op de spier gedrukt en levert een mechanies signaal. In dit onderzoek is nagegaan of het ontstane...
master thesis 1976
document
Van Dijk, S. (author), Versluijs, P.W. (author)
Dit rapport bevat 5 deelrapporten waarin aanzet wordt gegeven tot het probabilistisch ontwerpen van breasting dolphins. Deelrapport 1: vergelijking afgeleid aanmeren schip Deelrapport 2: afmeermanoeuvres Deelrapport 3: metingen met geodimeter Deelrapport 4: numeriek model afmeren van een schip Deelrapport 5: faalkans
master thesis 1986
document
Borsboom, R.A. (author), Van Dijk, W.J. (author)
Het afstudeerprojekt "Lac Tunis" is opgesplitst in twee gedeelten; een Civiel-Bedrijfskundig deel, waarin de simulatie van een baggerprojekt behandeld wordt en een Waterbouwkundig deel, dat de aansluiting van het meer op de zee (baai van Tunis) behandelt. Hiertoe is het verslag in drie delen opgesplitst; - een algemeen gedeelte, dat de...
master thesis 1986
document
Borsboom, R.A. (author), Van Dijk, W.J. (author)
In hoofdstuk 1 is de afbakening van het probleem waar de onderzoekers zich in hebben verdiept weergegeven. Ook wordt hier nog enige inleidende informatie over zandsluitingen in het algemeen gegeven. Vervolgens is in hoofdstuk 2 een overzicht van de beschikbare theoretische en experimentele kennis op het gebied van taludopbouw gegeven, zoals die...
master thesis 1987
document
Van Dijk, R.P. (author), Eimers, P.J. (author)
De vraag naar ligplaatsen in de jachthaven van Breskens, gelegen aan de Westerschelde, is de laatste jaren sterk toegenomen. De watersportvereniging die het beheet voert over de haven, onderzoekt of het rendabel is om de haven uit te breiden. Een van de posten die zwaar op de exploitatiekosten drukken zijn de jaarlijks terugkerende baggerkosten....
master thesis 1987
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
master thesis 1988
document
Van Dijk, H.A.N. (author)
master thesis 1991
document
Van Dijk, R.W. (author)
master thesis 1997
document
Van Dijk, B. (author)
master thesis 2001
document
Brugmans, J. (author), Van Dijk, R. (author), Van der Lans, J. (author), Loeffen, R. (author), Wagner, J. (author)
Waihi Beach is a village consisting out of 2300 inhabitants, located in the Bay of Plenty on the North Island of New Zealand. It can be seen as a 9 km long tombolo beach. Dunes used to protect most of the land, but have decreased in size through natural erosive processes and through urban development in the dune areas. The long and short-term...
student report 2003
document
Bos, C. (author), Burgers, J.J. (author), Van Dijk, M. (author), Heeringa, E. (author), Van den Hengel, D. (author), Lausman, R. (author), Oortman, N. (author), Poot, R. (author), Segboer, T. (author), De Sonneville, B. (author)
Research has been carried out in St. Konstantin, Varna, Bulgaria. In the second chapter of this report an Analysis of the Tetra pods on breakwater of the “Sunny Day Marina is presented, where the damage is determined and different approaches are used and compared to determine the significant wave height. In the third chapter the beach...
student report 2004
document
Van Dijk, M. (author)
master thesis 2006
document
Van Dijk, G.J. (author)
master thesis 2007
document
Van Dijk, R. (author)
master thesis 2007
document
Van Dijk, C. (author)
master thesis 2009
document
Van Dijk, W. (author)
master thesis 2009
document
Van Dijk, L.A. (author)
At universities there is a need to measure the quality of academic achievements in order to distribute available funds in a fair and objective manner. This happens based on the scientific journals in which the several departments publish. These, at their turn, are being judged on the number of citations an average article receives. However,...
bachelor thesis 2009
document
Van Dijk, H.J. (author)
Delft University of Technology is, and wants to be, a university at the forefront of technological development. As such, it is perpetually involved in furthering technological advancement in the interests of society. In line, the Faculty of Architecture wants to be an international leading (designer’s) education for students and scientists all...
master thesis 2009
document
Van Dijk, J. (author), Stinissen, R. (author)
Contemporary city-regions are facing major challenges concerning the relation between mobility and urbanity. A concrete example of this is the phenomenon of urban sprawl, which evolved in the US and also in Western Europe. The car is a very popular mode of transportation. However, the automobile has some serious spatial consequences. It had a...
master thesis 2010
Searched for:
(1 - 20 of 53)

Pages