Searched for:
(1 - 20 of 52)

Pages

document
Winters, E.J. (author)
bachelor thesis 2011
document
Bosch, A. (author)
In dit ontwerpboek zal chronologisch het proces weergegeven worden van het ontwerpproject van bsc 6 Real estate & Housing van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Het boek laat een transformatie zien van een bedrijfshal waar nu een vuilverwerkingsbedrijf zit naar een strak, modern en innovatief pand dat een innovatiecentrum en hogeschool...
bachelor thesis 2010
document
Breider, S. (author), Van Velzen, J. (author)
Van een kantoorgebouw in zwaar weer naar een Brede School met een zonnige toekomst!
bachelor thesis 2010
document
Klompenhouwer, M.G.M. (author)
In ‘Op Niveau Wonen en Werken in Werelderfgoed’ gaan we op zoek naar het duurzame geheim van het Amsterdamse grachtenpand. Het historisch, architectonisch literatuur- en bronnenonderzoek (waar deze scriptie het eindresultaat van is) omvat een drietal naastgelegen interieurs aan de Keizersgracht in Amsterdam met elementen uit zowel de 17e, 18e,...
master thesis 2013
document
Gorter, W.J. (author)
De Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid bestaat voor een relatief groot deel uit een oude en versleten bebouwing. De wijk is, op basis van metingen van de sociale index, aangewezen als probleemwijk. De situatie behoeft vernieuwing, waarvoor momenteel 1 plan in uitvoering is. Dit plan ‘Parkstad’ is vastgelegd in een grootschalig masterplan waarin...
master thesis 2014
document
Druijff, E. (author)
Komende jaren krijgen we in Nederland te maken met de vergrijzing. Deze maatschappelijke verandering vraagt om nieuwe (woon)concepten voor de ouderenzorg. In dit afstudeeronderzoek zijn enkele nieuwe concepten onderzocht aan de hand van de transformatie van een industrieel gebouw in Amsterdam West naar een wijk voor ouderen. Binnen het ontwerp...
master thesis 2013
document
Andriessen, J.W. (author)
Procesmanagement van Transformatie Het procesverloop van een transformatieproces is complexer proces dan een nieuwbouwproces omdat een bestaand gebouw of complex een aantal gebouwspecifieke randvoorwaarden met zich meebrengt. Dit vergroot de kans op onvoorziene omstandigheden waardoor een transformatieproces moeilijker beheersbaar wordt dan een...
master thesis 1999
document
Joosten, M.G.H. (author)
Het ontwerp is een transformatievoorstel voor 'Woongebouw De Kreek' in Groot-IJsselmonde in Rotterdam. Waar het onderzoek vooral op de woonbehoeftes van (kwetsbare) ouderen is gericht, is het ontwerp een woonomgeving voor verschillende doelgroepen.
master thesis 2013
document
Oudijk, C.P.A. (author)
Samenvatting Betrokkenen Dit onderzoek richt zich op drie partijen; kantooreigenaren, woningzoekenden en kantoorhuurders. Kantooreigenaren: In Nederland staan veel kantoorgebouwen structureel leeg, terwijl de kantoorgebouwen nog in een goede technische staat verkeren. Woningzoekenden: Er is een grote vraag naar woningen in Nederland, vooral naar...
master thesis 2007
document
Van der Kuil, G.H. (author)
Tijdelijk transformeren van kantoorgbouwen naar woningen met behulp van prefab inbouwpakketten. waarbij wordt onderzocht wat de invloeden hiervan zijn op de kosten, kwaliteit en tijd van het bouwproces.
master thesis 2008
document
Snoep, K. (author)
Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen, dit heeft tot gevolg dat er een steeds grotere fysieke druk komt te liggen op de bestaande verzorgingshuizen en dat de beroepsbevolking te klein wordt om de groter wordende groep ouderen te verzorgen. Daarom dient er gezocht te worden naar een woonvorm en omgeving waarin ouderen...
master thesis 2012
document
Van Veen, C.M.M. (author)
Met als bijlage: A0 poster. De vastgoedmarkt kampt regelmatig met een discrepantie tussen vraag en aanbod. In Nederland staat momenteel een groot aantal gebouwen leeg. Kantoren worden niet meer gevuld, mensen ontkerkelijken waardoor er kerken leegkomen, industri gebouwen komen leeg te staan, omdat de industrie verplaatst naar een betere locatie...
master thesis 2008
document
Fikse, R. (author)
Met als bijlage: A0 poster. Inleiding: Nederland heeft te kampen met een structurele leegstand die zonder ingrijpen niet wordt opgelost. Transformatie kan van de mogelijkheden zijn om deze leegstand op te lossen. Op dit moment is transformatie vaak nog onaantrekkelijk doordat ontwikkelaars zich moet begeven op een onbekend terrein. Bij het...
master thesis 2008
document
Dijkstra, R. (author)
Afstudeerpresentatie, ontwerpbeschrijving en reflectie/afstudeerrapport van Rikst Dijkstra. Over het transformeren van een voormalig kortsluitlaboratorium van de KEMA te Arnhem naar een Filmtheater
master thesis 2013
document
Fitskie, A.H. (author)
Een onderzoek naar een woonvorm waarin de bewoners een multigenerationeel sociaal netwerk vormen en elkaar informele zorg en ondersteuning verlenen als alternatief op intramurale zorg
master thesis 2016
document
Overdiep, S.P. (author)
master thesis 2016
document
Rodenhuis, L.H. (author)
Tientallen gebouwen, honderden etages en miljoenen vierkante meters kantoorruimte staan leeg. De huidige Nederlandse kantorenmarkt heeft te maken met problemen. Er is sprake van een grote leegstand door een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast is er een grote behoefte aan nieuwe woonruimte voor bepaalde specifieke doelgroepen als studenten...
master thesis 2012
document
Dieleman, I. (author)
master thesis 2009
document
De Jong, V.I. (author)
Het ontwerpproject betreft een herbestemming van een voormalige watertoren gelegen langs de Vaartse Rijn in Utrecht. Bij de herbestemming krijgt de watertoren een publieke functie als restaurant met uitzichtpunt. In 1998 is de watertoren grondig gereconstrueerd. Hierbij is de verloren gegane bakstenen ommanteling van de kop weer teruggebouwd....
master thesis 2012
document
Van Aerschot, M.F. (author)
Het verduurzamen van de bestaande woningvooraad als kans voor nieuwe werkgelegenheid en energie opwekken met de inwoners van Kreekhuizen als katalysator voor sociale duurzaamheid.
master thesis 2013
Searched for:
(1 - 20 of 52)

Pages