Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Feenstra, T.D.S. (author)
De laaggelegen delen van Nederland en de gebieden langs de rivieren worden tegen hoog water beschennd met een stelsel van waterkeringen, waaronder dijken. Over dijkbouw is veel bekend, maar over het bezwijken van een dijk veel minder. Dit is wel een steeds belangrijker wordend onderwerp. In de probabilistiek wordt met het mogelijk falen van een...
master thesis 1999