Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Bijmolt, M.J. (author)
The development of dredging as a major player for surface mine applications has led Royal IHC, a large equipment supplier and consultant for dredging and mining operations, and the TU Delft to work on more advanced optimizations techniques for the design of dredge mines. Three implications of the design of a dredge mine were found to be crucial...
bachelor thesis 2014
document
Nieman, A. (author)
Determining the way to make a reclamation project with many excavation areas or borrow areas, and several pieces of dredging equipment at minimum costs takes too much time to do by hand. A linear programming application is made to support the allocation of excavation areas and pieces of equipment to reclamation areas. Such an application was...
master thesis 2001
document
Bruinsma, J. (author)
De sleephopperzuiger "Volvox Terranova" is eigendom van Van Oord ACZ en heeft een laadcapaciteit van 20.000 m3. Na het walpersen van de lading blijft een restlading over van ca. ---m3. Het doel van dit onderzoek is een voorstel tot aanpassing van de "Volvox Terranova" te presenteren om de restlading te minimaliseren, zonder de leegzuigproductie...
master thesis 2001
document
Van Berkel, T. (author)
De Waal is de meest bevaren rivier van Europa, jaarlijks wordt er zo'n 150 miljoen ton vracht over getransporteerd. Dit zal de komende 10 jaar met 40% toe nemen. Rijkswaterstaat heeft om de bevaarbaarheid en veiligheid te kunnen blijven waarborgen het Waalproject opgezet. Hoofddoelstelling van dit project is het vergroten van de vaargeul bij OLR...
master thesis 1999
Searched for:
(1 - 4 of 4)